Nekrangelie

angel

 

 

se nazývá okultní  jev, při němž se umírající osoba nějakým způsobem projeví člověku, zpravidla příbuznému nebo jinak blízkému, a podá mu tak zprávu – buď o svém úmrtí, nebo někdy i jinou důležitou informaci, kterou mu za života nestihla sdělit – kam ukryla poklad, komu odkazuje majetek, kdo nese vinu na její smrti, varuje příbuzného před nebezpečím

Příklady .

 

 • Člověku se zastaví hodinky právě v okamžiku, kdy jeho příbuzný zemřel.
 • Člověk slyší z dálky hlas umírajícího.
 • Ze zdi spadne zrcadlo, a ohlašuje tak úmrtí.
 • Fotografie umírajícího náhle zamrká.
 • Odmítnutý muž se zjeví na svatbě své vyvolené.
 • Člověk slyší v domě tajemnou hudbu.
 • Často se nekrangelie projevuje ve snu – člověku se zdá o umírajícím a ten právě oné noci zemře
 •  

  https://mattstone.blogs.com/photos/christian_art_goth/angel-of-death-2.jpg


  https://cms.nebesa.webnode.cz/