ERYTROCYTY , LEUKOCYTY , HEMOGLOBIN , TROMBOCYTY

 

ČERVENÉ KRVINKY = ERYTROCYTY = ERY
 • Bezjaderné bunky
 • Obsahují červené krevní barvivo - hemoglobin
 • Přenášejí kyslík a oxid uhličitý
 • Vznikají po narození v červené kostní dřeni
 • Po narození klesá počet červených krvinek z 5,5 10 /l na 3,8 - 4,8 10 /l (6.měsíců) a pak zase pomalu roste
 • V dospělosti pouze vznikají v kostní dřeni
 • V období nitroděložního vývoje je krvetvorba také v játrech a ve slezině plodu.
 • Před vyplavením erytrocytů do krevního oběhu, ztrácejí své jádro
 • A tudíž se nemohou dělit když nemají jádro a proto v krevním oběhu přežívají pouze 100 - 120 dní !
 • Tvorba je řízená hormonem = erytropoelinem (on vzniká v ledvinách)
 • Klesá-li tlak kyslíku tvoří se více erytrocytů
 • Při vyšším počtu červených krvinek v cirkulující krvi klesá jejich tvorba v kostní dřeni
 • Ke vzniku je potřeba dostatečný příjem bílkovin, železa, vitamínu B12
 • Určité množství železa je uloženo v játrech ve formě bílkovin feritinu
 • V průběhu života se postupně opotřebovávají a jsou likvidovány ve slezině
 • Jednotlivé skladební složky rozpadají se a jsou využívány k výstavbě nových
 • Nevyužitelné součásti hemoglobinu se v játrech přeměňují na žlučová barviva
 • V průběhu života počet krvinek kolísá
 • Vzestup počtu je způsoben nedostatkem kyslíku
 • Největší průměr je 7,4 mikrometrů a maximální síla 2,1 mikrometrů
Normální počet: U mužů : 4,3 - 5,3 ∙ 10 /l
U žen : 3,8 - 4,8 ∙ 10 /l
BÍLÉ KRVINKY = LEUKOCYTY = LEU
 • Tvoří skupinu velmi různotvarých buněk
 • Vznikají v kostní dřeni
 • Zákl. funkce učást na obranných reakcích organismů (fagocytují a po transformaci jednoho z typů bílých krvinek, produkují protilátky)
 • Dělíme je na : Granulocyty a agranulocyty
 • Agranulocyty
Množství leu se pohybuje v rozmezí 4 - 7 ∙ 10⁹/l
Granulocyty
- obsahují v cytoplazmě hrudky
- barví se neutrálními, kyselými (eosin) nebo zásaditými (basickými) histologickými barvivy
- neutrofilní (50 - 70 %) a eosinofilní (1 - 9%) a basofilní (0,5%) leukocyty
- vznikají z tzv. kmenové bunky v kostní dřeni (kmenová bunka je nediferencovaná bunka (její specializací vznikají všechny druhy granulocytů)
- Kostní krvetvorná dřen je jedním z největších orgánů těla (svou hmotností 1,5 kg se přibližují k játrům)
- Asi 75 % dřeně tvoří různé typy bílých krvinek a zbývajících 25% připadá na červené krvinky
- Obranné reakce v organizmů
- Neutrofilní a eosinofilní leukocyty pohlcují částice které jsou tělu cizí (fagocytóza)
- Basofilní leukocyty obsahují protisrážlivou látku - heparin (jejich význam při srážení krve není příliš jasný)
Agranulocyty
- neobsahují barvitelná zrna
- lymfocyty (20 - 40%) a monocyty (2 - 8%)
a) T-lymfocyty
- závislé na thymu
- do thymu proudí nezralí předchůdci a v kostní dřeni a v thymu dozrávají
- mají dlouhou životnost
- mohou pomáhat B-lymfocytům při tvorbě protilátek
- mohou napadat cizorodý štěp (transplantace) a ničit jej
- regulační funkce a tlumí obranné reakce organizmů
- po podráždění antigenem uvolňují lymfocyty látky které zesilují fagocytární aktivitu makrofágů
b) B-lymfocyty
- jsou nezávislé na thymu
- pocházejí rovněž z kostní dřeně
- ale po setkání s cizorodou látkou se množí a mění své vlastnosti i tvar
- konečný výsledek je plazmatická bunka (tvoří a uvolňují protilátky - imunoglobuliny)
- na povrchu mají receptory pro antigeny
- receptor je podstatě protilátka imunoglobulinová molekula, prostřednictvím které lymfocyt rozezná antigen
- po aktivaci se začne dělit a vytváří ,,klon" B buněk
monocyty
- vznikají v kostní dřeni
- často vystupují z oběhu do tkání kde se mění v makrofágy a ve tkáních fagocytují
ČERVENÉ KREVNÍ BARVIVO = HEMOGLOBIN
- má ve své molekule železo na které se v plících váže kyslík
- vazba je velmi volná a proto se kyslík ve tkáních poměrně snadno opět uvolňuje
- ve 100 ml krve dospělého muže je 16 g hemoglobinu
- ve 100 ml krve dospělé ženy je 14,5 - 15,5 g hemoglobinu
- =) toto množství je schopné vázat asi 20 ml kyslíku
- Tkáně ani při maximálním zatížení neodebírají takové množství kyslíku
- Klidová spotřeba je cca: 4 ML O₂/min./100 g tkáně
- Při velmi těžké práci stoupá spotřeba asi na 10 ml (tj.z 20 % na 50 % vázaného kyslíku)
- je složeno ze dvou složek : bílkoviny globulinů (která váže barevnou část)
-
KREVNÍ DESTIČKY = TROMBOCYTY
- jsou malá tělíska nepravidelného tvaru
- vznikají v kostní dřeni odškrcováním části cytoplazmy obrovských buněk dřeně
- nejde o pravé bunky ale o buněčné úlomky
- v krvi žijí asi 4 dny
- destičky jsou velmi křehké
- při poškození cévní stěny narážejí s krevním proudem na okraje, rozbíjejí se a z jejich cytoplazmy se uvolňuje látka, která zahajuje krevní srážení - tromboplastin
- zároveň se uvolňuje mnoho látek které zvyšují lepivost destiček a destičky vytvářejí krevní zátku
- z destiček se uvolňují další destičkové faktory které se dál účastní srážení krve
100 - 300 ∙ 10⁹/l

https://cms.nebesa.webnode.cz/