Slinivka břišní

Slinivka břišní (pankreas) zahrnuje v jednom útvaru dva orgány:

  • Pars exocrina pancreatis je exokrinní žláza, která svůj sekret s trávícími enzymy vysílá vývody do duodena a
  • Pars endocrina pancreatis je endokrinní žláza, která tvoří asi 1 – 2 miliony drobných, asi půlmilimetrových buněčných okrsků, zvaných Langerhansovy ostrůvky.

Pankreas má zevní vzhled šedě růžové velké slinné žlázy se zevně patrnou kresbou lalůčků. Je dlouhý 12 – 16 cm, má hmotnost 60 – 90 g a táhne se za žaludkem napříč po zadní stěně břišní od duodena doleva až ke slezině.

Na pankreatu se rozlišují 3 hlavní úseky:

  • Caput pancreatis – hlava pankreatu
  • Corpus pancreatis – tělo pankreatu
  • Couda pancreatis – ocas pankreatu

Vývody pankreatu

  • Ductus pancreaticus – hlavní vývod pankreatu o průměru 2-3mm
  • Ductus pancreaticus accessorius – přídatný vývod pankreatu

Buňky pankreatu obsahují a vylučují definitivní enzymy a proenzymy.
Pro štěpení bílkovin jsou to trypsinogen a chymotrypsinogen.
Pro štěpení škrobů a cukrů až na monosacharidy produkuje pankreas amylasu.
Pro tuky je produkována lipasa.


https://cms.nebesa.webnode.cz/