CÉVKA-CÉVKOVÁNÍ

cévkování ženy

Pomůcky:

 • sterilní ženská močová cévka
 • sterilní tampony
 • dezinfekční roztok na periuretrální dezinfekci
 • 1-2 emitní misky
 • čtverce buničiny
 • sterilní zkumavka
 • sterilní rukavice
 • podložka pod nemocnou
 • podložní mísa

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • zajištění soukromí
 • vhodná poloha – na zádech, pokrčená kolena oddálená od sebe
 • hygiena rodidel

Popis výkonu:

 • informujeme pacientku o zavedení močového katétru a případné spolupráci
 • poučíme pacientku o hygieně rodidel nebo podle zdravotního stavu s hygienou pomůžeme nebo ji provedeme
 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • připravíme si pomůcky
 • zajistíme intimitu
 • zajistíme vhodnou polohu pacientky
 • k rodidlům položíme velkou emitní misku nebo ženu uložíme na podložní mísu
 • do další emitní misky odkládáme tampony
 • připravíme si zkumavku pro odběr moči, sterilní tampony v dezinfekčním roztoku a sterilní jednorázovou močovou cévku
 • oblékneme si sterilní rukavice
 • nedominantní rukou rozhrneme labia minor a povytáhneme směrem ke sponě stydké, pohledem zhodnotíme ústí močové trubice
 • třemi stěry – zleva, zprava a jako poslední ústí močové trubice odezinfikujeme vždy ve směru od spony stydké ke konečníku, na každý stěr použijeme nový tampon
 • rukou, kterou jsme prováděli dezinfekci, uchopíme katétr 5–6 cm od zaváděného konce a šetrně zavedeme do močového měchýře, během zavádění druhou rukou stále oddalujeme labia minor
 • necháme moč volně vytékat do připravené emitní misky nebo podložní mísy
 • do sterilní zkumavky odebereme dle ordinace lékaře střední proud moči na bakteriologické vyšetření
 • po vyprázdnění močového měchýře šetrně vytáhneme katétr z močové trubice
 • čtvercem buničiny osušíme rodidla od spony stydké ke konečníku
 • upravíme polohu a lůžko pacientky
 • zajistíme úklid pomůcek
 • odešleme vzorek moči do laboratoře
 • provedeme záznam do dokumentace

Péče o pacientku po výkonu:

 • ženě pomůžeme zaujmout původní polohu a přikryjeme ji

Komplikace:

 • zanesení infekce při nedodržení zásad asepse
 • traumatické poškození močové trubice
 • zavedení močového katétru do pochvy
 • nemožnost zavedení katétru z důvodu anomálií
 •   cévkování muže

  Ošetřovatelský postup:

  Pomůcky:

  • sterilní mužská močová cévka (druh a velikost dle ordinace lékaře)
  • sterilní tampony
  • sterilní čtverce
  • lubrikant a anestetikum, např. Mesocain gel, Instillagel
  • sterilní pinzeta
  • dezinfekční roztok na periuretrální dezinfekci
  • 1- 2 emitní misky
  • čtverce buničiny
  • sterilní zkumavka
  • sterilní rukavice
  • podložka pod nemocného
  • podložní mísa

  Příprava pacienta:

  • seznámení s výkonem
  • zajištění soukromí
  • vhodná poloha – na zádech v mírně zvýšené poloze, dolní končetiny volně položené na lůžku
  • hygiena genitálu

  Popis výkonu:

  • výkon provádí lékař, sestra asistuje
  • informujeme pacienta o zavedení močového katétru a případné spolupráci
  • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
  • připravíme si pomůcky
  • zajistíme intimitu
  • zajistíme vhodnou polohu pacienta
  • lékař si oblékne sterilní rukavice
  • připravíme si zkumavku pro odběr moči, sterilní tampony v dezinfekčním roztoku a sterilní jednorázovou cévku
  • do lůžka pacienta uložíme emitní misky
  • lékaři podáme pinzetu a postupně 3 tampony k dezinfekci zevního ústí močové trubice
  • na sterilní mulový čtverec připravíme lubrikant gel
  • podáme lékaři asepticky sterilní močový katétr
  • zahnutý konec katétru lékař protáhne ve sterilním mulovém čtverci s lubrikantem
  • lékař pomalu zavede cévku do močové trubice
  • vytékající moč zachytí do emitní misky nebo podložní mísy, střední proud moči do zkumavky
  • po vyprázdnění močového měchýře lékař šetrně vytáhne katétr z močové trubice
  • očistíme ústí močové trubice od přebytku lubrikantu
  • upravíme polohu a lůžko pacienta
  • zajistíme úklid pomůcek
  • odešleme vzorek moči do laboratoře
  • provedeme záznam do dokumentace

  Péče o pacienta po výkonu:

  • muži pomůžeme zaujmout původní polohu a přikryjeme ho

  Komplikace:

  • zanesení infekce při nedodržení zásad asepse
  • traumatické poškození močové trubice
  • nemožnost zavedení katétru z důvodu anomálie močové trubice
  • striktura močové trubice
 • Proud moče - fyziologickýReziduální objem močiDezinfekce genitálu ženy při cévkováníTypy cévek Typy cévek podle materiáluOblékání sterilních rukavic

https://cms.nebesa.webnode.cz/