Vylučovací systémy

 

Nefron- základní funkční jednotka ledvin
Glomerulus - klubíčko vlásečnic (kapilár) v kůře ledvin
Bowmanovo pouzdro - část nefronu, která se nachází okolo klubíčka vlásečnic
Difůze - pronikání kapalin plynů přes membrány do prostoru díky hustotě
Diuréza - močení - vylučování moče ledvinami
- podle toho kolik za den vypijem (cca 1500/24 hod)
Exkrece - vylučování
Henleova klička - (henlej. Byl německý anatom) - úsek kanálku, který umožňuje vstřebávání vody
Malfgické tělísko (Malpigické tělísko) - glomerus + bowmanův váček část sběrného kanálku - kde se tvoří primární moč
Kreatinin - chem. Látka, která se objevuje v moči, ale pro tělo je tež důležitá
Renin - hormon, tvoří se v ledvinách - ovlivňuje cévy v Baumanově pouzdře (když chybí - vznikají otoky)
Ledviny - RENES, NEFROS
- v bederní části zad
- fazolovitý tvar
- jsou párové (2)
Vývodní cesty močové :
- Ledvinové kalichy - kalichy renales (v ledvinách)
- Ledvinové pánvičky - hromadí se (v ledvinách) moč - pelvis renales
- Pravý a levý močovod - ureter dexter et sinister
- Močový měchýř - vesica urinaria (v mále pánvi, za kosti symfýzy)
- Močová trubice - uretra (vyúsťuje na povrch těla)
Ledviny - Renes
1. Tukový obal - retroperitoneálně za pobřišnici podél bederní páteře, chrání proti otřesu, nárazu, dehydrataci, při dehydrataci se obal zmenšuje !
2. Ledvinová kůra - 5-8 mm široká
Hylus - vstupují tepny, nervy
Pyramidy - zásobují
Arteria renalis - vede živiny a okysličenou krev
Nervus renalis
Vena renalis - přefiltrovanou krev odvádí do pravého srdce dolní dutou žílou
Podstata nefronu - klubíčko glomerolus - VAS AFFERENS (přivádí)
- VAS EFFERENS (odvádí)
Krev přiváděná do glomerulu se tam přefiltorovává
Bawmanův váček - obklopuje klubíčko vlásečnic
Bawmanův váček + klubíčko vlásečnic - malfgické tělísko
Na bawmanový váček - nastupuje systém kanálku láme se v henleovu kličku
V henleové kličce se odfiltrovává voda
1 - 1,5 milionů nefronů na pyramidech - začíná základní stavební jednotka nefronu. Začíná na ledvinových panvičkách
Ledvinou proteče 1200 ml/minutu
Když je napadena nádorem,zánětem začíná metastazovat - bo je bohatě prokrvená, a rychle se rozšiřuje nádor, či zánět

FCE LEDVIN
- filtrace krve
- udržuje stálé prostředí - HOMEOSTÁZE
- udržuje stálý objem a reguluje ho
- tvoří hormon
- udržuje kalium,draslík,chlor,ionty
- vylučuje látky
Glomerulární filtrace
Ultrafiltrace plazmy v glomerolus přes endotel kapilár bazální membrána a podněty (bunky vnitřního listu Bowmanova pouzdra)
Vzniká primární moč - glomerulární filtrát
170 - 180 l/den
Složení primární moče:
- stejné složení jako plazma
- obsahuje : vodu, anorganické látky (Na,K,Cl), organické látky (močovina, kyselina močová, kreatinin, urochrom (barviva, vznikly ze žluče-rozpadem ERY), amoniak, čpavek, bílkoviny, cukry
Složení definitivní moče:
- nesmí se objevit bílkoviny,cukry, krev, !!!!!!!!!!!!!!
- bílkoviny (záněty, nemocné ledviny), krev (záněty, poškození kanálku, cysty), Cukr (diabetici)
- obsahuje : vodu, organické látky, anorganická látka, amoniak, čpavek
Tabulární procesy:
- K úpravě primární moči dochází v systému kanálku
- Dochází tu k resorpci a sekreci
- Dochází k resorpci vody v henleové kličce
- Primární moč se tak postupně zbavuje glukózy, vody, aminokyselin, části minerálních látek,
- tyto látky se vstřebávají do krve
Systém kanálku je obklopen kapilárkami které sou omotané kolem dokola, pomoci resorpce vstupují do krve z5 látky, pomoci sekrece z krve se dostávají dovnitř
Krev se dostává do ledvin pomoci - arteria renalis - ta se rozvětvuje na VAS AFFERENC a VAS EFFERENC z jedné bunky je složen aby docházelo k prostoupení pomoci RENINU hormonu a překročili množství cukru g = 8,9 mmol/l (milimolu na litr) pak se vyplavuje cukr do definitivní moči - u diabetiku - DM
Sekrece Vodíku H, sekrece draslíku K v distálním tubulu mohou sekremovat

Sběrný kanálek
- přetéká sem definitivní moč
- zde působí ADH - ANTIDIURETICKÝ HORMON (uvolňuje se z hypotalamu (reguluje prokrvení ledvin a tým filtruje)
- Dostane se krevní cestou ke sběrným kanálku a ovlivňuje je, tu dochází k regulaci definitivní moče a jejího složení, ovlivňuje činnost sběrného množství
POLYURIE - aby nebylo množství moče 2500 ml/denně
- nadměrné močení
Diuretika- léky ovlivňující močení
Hormon ALDOSTERON
- produkován je z kůry nadledvin
- reguluje množství sodíku a draslíku v definitivní moči
- dostane se sem zas krevní cestou
Vývodné cesty močové
Ledvinové kalichy
- obemykají ledvinné výstupky - vytváří plochu = ledvinovou pánvičku
- trubičky napojující se na pyramidy
Ledvinná pánvička - PELVIS RENALIS
- shromažduje definitivní moč
- dutý útvar v hýlu ledviny mezi cévami zúžený konec přechází v močovod
Pravý a levý močovod
- 28 cm dlouhý
- Šikmoshora protíná z prava i z leva ve fundu zadní stěnu močového měchýře
Močový měchýř - VESICA URINAE
- dutý svalovitý orgán
- za symfýzou v mále pánvi
- velikost a tvar se mění podle plnosti
- na svalovém dnu svěrač
- hladká svalovina - dovoluje roztáhnutí
- 400 ml moče i 1 litr udrží
- Když neudrží množství samovolně se povolí a moč odteče
- Nemůže prasknout
- Sliznice je krytá -
- Je propojen se svalovinou pánevního dna
- Inkontinence - povolení vazů svalového dna
- Moč se hromadí v močovém měchýři a až se náplni že dostane na nervové zakončení pak dojde k podráždění kde nervy vedou reflex do prodloužené míchy a tam dojde k informaci at se otevřou svěrače…když se otevřou moč odtéká
- Mikční reflex - někdo má 100, 200, 300, 500, ….. ml…..
- Neustale přitéká moč

https://cms.nebesa.webnode.cz/