Už od letošního prosince pacienti platí za den v nemocnici 100 korun

Já platila za první den a poslední den jen půlku 50 kč .

:: V lékárnách zaplatíme poplatek za recept 30 korun a ne jako dříve 30 korun za položku na receptu.

:: Pacienti budou mít možnost legálně si připlatit na 18 nadstandardů. Jde o připlácení na sedm druhů očkování, dva druhy očních čoček a devět odlehčených sáder při zlomeninách rukou a nohou. Ceny za nadstandard bude určovat každá nemocnice sama, což znamená, že v jednotlivých nemocnicích budou rozdílné. Vybrané peníze zůstanou danému zdravotnickému zařízení, které je bude moci použít na hrazení nákladů nebo na další zlepšování péče o pacienty.

:: Pacientovi bude muset být vždy nabídnuta standardní péče hrazená ze zdravotního pojištění. Pokud je k danému zákroku více variant, než je standard, bude možné připlatit si. V takovém případě pacient vždy zaplatí rozdíl mezi standardní a nadstandardní péčí.

:: Pokud klient bude chtít změnit zdravotní pojišťovnu, musí přihlášku k nové zdravotní pojišťovně podat do 30. června příštího roku, tedy ve lhůtě šest měsíců předem. Pak se stane klientem nové pojišťovny k 1. lednu 2013. Kdo přihlášku k nově vybrané pojišťovně podá po 1. červenci 2012, musí počítat s tím, že u nové pojišťovny bude registrován až od 1. ledna 2014.

Zákon o zdravotnické záchranné službě

:: Stanovuje dojezd záchranné služby do 20 minut (dosud 15 minut), a to v návaznosti na vzdálenost a přírodní podmínky. Předpokládá vybudování čtyřiceti nových stanovišť záchranné služby.

:: Pokud by při poskytování pomoci byl ohrožen život či zdraví záchranářů, zákon dovoluje takový zásah neprovést.

:: Členové výjezdových skupin záchranné služby budou mít oprávnění vstupovat do cizích objektů a požadovat od fyzických osob věcnou a osobní pomoc.

:: Nemocnice budou muset mít kontaktní místa, která budou v nepřetržitém spojení s operačními středisky záchranky.

:: Pacienta budou moci nemocnice odmítnout jen výjimečně, a pokud bude v bezprostředním ohrožení života, pak nikdy.

Pacient určí, za jakých okolností chce být léčen

Zákon o zdravotních službách zase umožní od dubna pacientům, aby si stanovili, za jakých okolností chtějí být léčeni. Zavede se totiž institut dříve vysloveného přání. Tento dokument bude platit pět let, ale může být pacientem kdykoli změněn.

:: Zákon také stanoví jednotné podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele, tedy státní i nestátní zdravotnická zařízení.

:: Pacient bude mít právo na veškeré informace o svém zdravotním stavu a o zdravotních službách, které mu mají být poskytnuty.

:: Pokud by pacient měl podstoupit vážný zdravotní výkon, například amputaci končetiny nebo ozařování v důsledku onkologického onemocnění, bude mít právo poradit se o správnosti diagnózy a léčby s druhým lékařem, a to na náklady pojišťovny.

:: Pacient určí osoby, které mají nárok na informace o jeho zdravotním stavu a mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace.

:: Praktický lékař bude muset zajistit o své registrované pacienty péči nepřetržitě, a to včetně prohlídky těl zesnulých.

:: Lidé, kteří podají stížnost na lékařskou péči, budou mít právo znát jméno osoby, která stížnost prošetřuje.

:: Lékařská komora nebude mít právo kontrolovat poskytovatele péče a vstupovat do dokumentace pacienta bez jeho souhlasu.

:: Všichni soukromí lékaři budou muset žádat úřady o novou registraci. Pokud lékař bude poskytovat službu bez oprávnění, hrozí mu pokuta jeden milión korun. Sankce bude hrozit i lidem, kteří by asistovali při domácích porodech.

VSTUPNÍ PROHLÍDKA

Vstupní prohlídka neboli vstupní vyšetření Vám poskytne informaci o aktuálním zdravotním stavu a případných rizikových faktorech, které je třeba diagnostikovat a nadále monitorovat, aby později nedošlo k rozvoji vážných onemocnění.

Co potřebují ke vstupnímu vyšetření?

Ke vstupnímu vyšetření se, prosím, dostavte nejlépe nalačno v přesně určený čas na recepci ambulance. Vezměte si, prosím, kartičku pojištěnce, dosavadní zdravotní dokumentaci nebo lékařské zprávy (jestli je máte doma), očkovací průkaz (pokud máte) a ranní moč, střední proud. Pokud Vás sestra objednala v odpoledních hodinách, nalačno nemusíte chodit a ranní moč před vyšetřením skladujte v chladničce. Pokud nenosíte, ale máte brýle, vezměte si je, prosím, s sebou také.

Z čeho se skládá vstupní vyšetření?

Vstupní vyšetření se skládá ze 4 částí:

1. Vyplnění dotazníku

2. Vyšetření sestrou

3. Vyšetření lékařem

4. Odběr krve a vyšetření moče

 

1. Vyplnění dotazníku:

Zdravotní dotazník je určený k zapsání Vašich zdravotních rizik, prodělaných onemocnění a onemocnění Vašich přímých příbuzných. Vyplňte si jej, prosím, pečlivě a v klidu, jde o velmi důležité informace, bez kterých je další kvalitní léčba velmi nesnadná.

 

2. Vyšetření sestrou:

Sestra se Vás zeptá na poslední očkování proti tetanu, alergie a na jiné okolnosti související s Vaším zdravotním stavem. Sestra Vás zváží, změří Vaši výšku, krevní tlak a počet tepů, vyzkouší Váš zrak, sluch a barvocit. Pokud je Vám více než 40 let, tak Vám sestra natočí EKG záznam. Pokud je Vám více než 50 let, tak Vám sestra vysvětlí a vydá jednoduchý test k prevenci rakoviny tlustého střeva. Pokud je Vaše očkování proti tetanu propadlé nebo nelze zjistit dobu Vašeho očkování, tak Vás sestra bezplatně naočkuje.

 

3. Vyšetření lékařem:

Lékař se Vás zeptá na skutečnosti Vámi uvedené v dotazníku. Cílem je informace upřesnit, případně se dozvědět i širší souvislosti o Vašem zdravotním stavu. Dále Vás lékař podrobně vyšetří od hlavy k patě. K vyšetření slouží pohled, poklep, poslech a pohmat. Závěrem Vás lékař seznámí se závěrem lékařské prohlídky, co u Vás zjistil a obdržíte doporučení k tomu, co by bylo nutné udělat v rámci změny životního stylu. Při zjištěných nemocech obdržíte doporučení na specializované vyšetření, případně bude rovnou zahájena léčba. Rovněž Vám lékař doporučí krevní rozbor.

 

4. Odběr krve a vyšetření moče

Krev Vám bude odebrána v ambulanci téhož dne nebo následující dny, dle Vašeho přání. K odběru se dostavte nalačno ve smluvený čas (nejčastěji ráno). Vezměte si prosím první ranní moč, střední proud. Výsledek rozboru krve a moče vyhodnotí lékař, který Vám provedl vstupní vyšetření. Pokud se u Vás z rozboru zjistí závažné skutečnosti, zajistí Vám lékař další vhodná vyšetření, léčení a sledování zdravotního stavu.

je zdarma!


https://cms.nebesa.webnode.cz/