SELHÁNÍ LEDVIN

Akutní renální selhání - jde o náhlou ztrátu schopnosti ledvin zbavovat organismus zplodin metabolismu dusíku a kyselých katabolitů, někdy i nadbytku vody a elektrolytů
- vzestup močoviny a kreatininu a někdy pokles diurézy (oligurie, anurie)
 

 

klinika

a) prerenální - způsobené nedostatečným průtokem okysličené krve normální tkání ledvin
b) renální parenchymatózní - vyvolané morfologickým poškozením parenchymu
c) postrenální - při obstrukci močových cest
 

 

Prerenální typ ARS

a) při snížení objemu krve při:
- krvácení (vnitřním, traumatu)
- dehydratace (průjmy, zvracení, pocení)
- úniku tekutin do "třetího" prostoru (pankreatitida, peritonitida)
b) při selhání srdeční činnosti při:
- kardiogenním šoku po IM
- tamponádě perikardu
- masivní plicní embolii
- městnaném srdečním selhání
c) při velké periferní vazodilataci při:
- sepsi
- šoku
- předávkování léky (např.: antihypertenzivy)
d) při hyperviskozitě krve při:
- mnohočetném myelomu
- makroglobulinemii
 

 

Renální parenchymatózní typ ARS

- jde o primární poškození tkáně ledvin postihující tabulární buňky a intersticium, někdy glomeruly nebo dokonce velké cévy v ledvinách
- vzniká při ischemii ledvin nebo při jejich poškození exogenními nebo endogenními látkami
 

 

příčiny

a) exogenní látky
- chemikálie (tetrachlormetan, herbicidy)
- těžké kovy (rtuť, zlato, bizmut)
- léky (ATB, sulfoamidy)
- houby (pavučinec plyšový, muchomůrka citrónová)
- RTG kontrastní látky
b) endogenní látky
- volný hemoglobin (inkompatibilní transfúze)
- myoglobin (zhmoždění svalů)
- septické stavy a popáleniny
 

 

Postrenální typ ARS

- obstrukce močových cest způsobí zástavu močení, nikoli tvorbu (tu až později)
 

 

etiologie

- nádory, nekróza renálních papil
- gynekologické tumory, hypertrofie prostaty
- hematomy, retroperitoneální fibróza
 

 

dg

- vyšetření plazmatického kreatininu, urey, mineralogramu, ASTRUP (acidobazická rovnováha)
- sonografie ledvin a močových cest
- v nejasných případech se provádí biopsie ledvin
 

 

léčba

- infúzní léčba
- sledujeme BT, solutů a dostatečný energický příjem
- hemodialýza nebo peritoneální dialýza
 

 

Chronické renální selhání

- tento stav nastává až po ztrátě funkce v 75% původního parenchymu ledvin (tři čtvrtiny ledvin jsou zničeny)
- dojde ke zvýšení kreatininu a močoviny, metabolická acidóza, hypokalcemie, hyperfosfatemie
- nedostatečné produkce erytropoetinu v ledvinách podmiňuje anemii
- narušen je metabolismus aminokyselin, lipidů a sacharidů
- nemocný může být ohrožen rozvratem vnitřního prostředí (hyperkalmie)
 

 

etiologie

- nejčastější příčinou jsou glomerulopatie (včetně diabetické glomerulosklerózy), nefritidy
 

 

klinika

- často souvisí s hypertenzí a anémií
- pocity slabosti, únava, dyspeptické potíže
- dušnost (podílí se na ní hypertenze, převonění, anémie, metabolická acidóza)
- projevem pokročilé CHRI jsou nauzea, zvracení, průjmy, tvorba podkožních modřin
 

 

dg

- zvýšené množství plazmatického kreatininu a urey
- anémie
- SONO ledvin -> jsou zmenšené
 

 

léčba

- úprava příjmu tekutin
- příjem sodíku
- podáváme diuretika
- příjem bílkovin snižujeme
- tuky mají být podávány v rostlinné formě
- dostatek vitamínu C, kyseliny listové, pyridoxinu
- doplnit zásoby železa


https://cms.nebesa.webnode.cz/