RENTGENOVÉ A ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ

 

- jsou to paraklinická vyšetření (k potvrzení diagnózy)
- klinické vyšetření je 5 P (pohled, poklep, pohmat, poslech, per rectum...)
- výsledkem je zobrazení určité oblasti těla ve formě obrázku

I. RTG

- principem RTG je katodová lampa, která produkuje X - paprsky
- X - paprsky procházejí živou tkání - kost paprsky pohlcuje, ostatními měkkými tkáněmi paprsky procházejí
- paprsky nejsou bezpečné => radioaktivní záření
- při časté expozici může dojít k nemoci z ozáření
- paprsky mohou způsobit malformaci plodu (ovlivňuje genetický materiál)
=> u snímkování pánve se musí orgány stínit (varlata, vaječníky)
- žena s menstruačním cyklem musí být snímkována v určité době - aby se zabránilo snímkování těhotné ženy
RTG metody dělíme do dvou skupin:
a, nativní - udělá se normálně snímek
b, s kontrastem - děláme-li RTG měkkých tkání
- u vyšetření GIT (střevo, žaludek) podáme kontrastní látku (na RTG vidět bíle) v podobě Baryové kaše - per os
- podáváme-li kontrastní látku i.v. (vyšetření cévního zásobení) => jodová kontrastní látka ve vodném roztoku
=> POZOR!!! Časté alergie na jód => riziko anafylaktické reakce => provádí se alergická anamnéza, antialergická příprava, u vyšetření by měl být přítomen anesteziolog
- tyto vyšetření indikuje specialista
metody: a, neinvazivní
b, invazivní - je riziko
NATIVNÍ RTG - bez kontrastu, tzv. neinvazivní
- traumatologie pohybového aparátu
· nativ břicha - snímkuje se celé GIT
=> ukáže nám cizí těleso v GIT (kovové)
- provádí se ve stoje, u novorozence ve visu, u starých lidí v leže - v horizontální poloze, s horizontálním chodem paprsků (není tak přesné)
- při diagnostice střevní neprůchodnosti = ILEUS
(obsah tlustého střeva = faecaes)
- jedná-li se o ileus, vidíme na snímku tzv. "hladinky" - jak je ve střevě potrava a tráví se => vzniká plyn => na snímku vidíme pevnou a plynnou složku
· nativní nefrogram
- v urologii
- provádí se vleže, chod paprsků je zezhora dolů
indikace: RTG kontrastní konkrementy, určení velikosti ledviny

RTG S KONTRASTEM

- ukazuje tvar dutých orgánů - střevo, dutý systém ledvin, cévní řečiště
- kontrastní látky do GIT - baryová kaše
- vodné roztoky - obsahují jód => arterie, žíly
Δ VYŠETŘENÍ GIT
· RTG žaludku a polykací akt
- zobrazí se tvar žaludku, diagnóza povředové deformace žaludku
- diagnostika poruch pasáže jícnem => choroby jícnu
· pasáž GIT - vyšetřovanému se podá Baryová kaše
- zobrazí se tenké střevo (má 4 - 5 m) - k diagnostice onemocnění tenkého střeva
· irrigografie - kontrastní látka se podává přes konečník
- hydrostaticky (fyzikálně) se naplní střevo
- diagnostika onemocnění tlustého střeva - nádory, záněty, VVV

Δ MOČOVÝ (UROPOETICKÝ) TRAKT

· IVU - intravenózní vylučovací urografie
- kontrastní látku podáváme do žíly (je jodovaná) => nebezpečí alergické reakce
- musí být indikováno a prováděno odborníky
- u všech pacientů se provádí antialergická příprava - antihistaminika - Dithiaden
- i.v. se podá jodovaná kontrastní látka, která má afinitu (= vztah) k vylučovacímu systému (látka se vylučuje do ledvin)
- dělají se sekvenční snímky (hned, za 5, 10, 15 min....) a sleduje se průběh látky ledvinami
indikace: nádory, VVV, konkrementy, traumata
· cystografie - RTG vyšetření močového měchýře
- pacientovi přes cévku podáme do močového měchýře kontrastní látku => snímkujeme měchýř jak vypadá => konkrementy, cizí tělesa, nádory
· dynamické vyšetření - MCURG - mikční cystouretrografie
- hlavně v dětském věku
- močový měchýř se naplní kontrastní látkou a pacient se nechá močit => sledujeme průběh kontrastní látky na RTG
- k diagnostice VUR - vezikoureterální reflux - moč se vrací z močového měchýře uretery do ledvin => hrozí chronický zánět => zničení ledvin
Δ ANGIOGRAFIE (ANGIO - CÉVY, GRAFIO - ZOBRAZUJI)
- v urologii slouží k diagnostice zhoubných nádorů

ANGIOGRAFICKÉ METODY

- zobrazení cévního řečiště za účelem diagnostiky jeho onemocnění
- k diagnóze aterosklerózy => zúžení průsvitu cév
- VVV cév (aneurismata = výdutě)
- k diagnostice maligních nádorů a smrti mozku

KRITÉRIA SMRTI MOZKU

- jsou stanovené zákonem
- když dojde ke smrti mozku => člověk není schopen žít => smrt
1, panangiografie
- je to angiografická kontrastní metoda
=> arteria carotidis a arteria vertebralis se na bazi mozku spojují => zásobení mozku
=> podá se kontrastní látka do arteria carotidis => roznese se po cévách
- v případě, že je mozek mrtvý, se kontrastní látka na bazi zastaví
- mozek vydrží bez kyslíku maximálně 6 minut, u dětí déle
- neurony pracují na aerobní metabolismus
2, areflexie - určuje neurolog
- nejsou výbavné reflexy
- mydriáza - široké zornice - chybí corneální reflex
3, EEG - zaznamenává bioaktivitu mozku
___________________ objeví se izoelektrická linie
- za 12 hodin se vše zopakuje => je-li výsledek stejný => sejde se konzilium - ošetřující lékař, rentgenolog, neurolog => vyjádří svůj názor
- pacienta v případě smrti mozku odpojí z přístrojů => nabídnutí k transplantaci
HLA TYPIZACE (human lymfatic antigens)
- vyšetření bílých krvinek
- popíše transplantační antigeny (srdce, játra, ledviny...)

KORONAROGRAFIE

- kontrastní vyšetření koronárních tepen
- jak vypadá koronární řečiště, je-li průchozí
angiografie - diagnostika maligních nádorů
- cévy velmi často rozhodují o operabilitě nádorů (vztahy nádorů a cév)
- jak je nádor cévně zásoben = vaskularizace - odkud, kolik (nádory plic, jater, ledvin, mozku)
1, vztahy k cévám
2, vaskularizace
- u nádorů je neovaskularizace - tvoří se nové cévní řečiště, které zásobuje nádor
- najde se přívodná arterie k nádoru (orgánu, kde nádor je) a vyšetříme jen tu cévu
=> tzv. selektivní angiografie
- angiografii provádíme z třísla

CT - POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE

- rentgenologická vyšetřovací metoda, používá X - paprsků
princip: spočítá se, kolik která tkáň zachytila => počítač převede do obrázku
- nedoporučuje se dělat často - jako normální RTG
densita - určité tkáně pohlcují = zachytávají určité množství RTG paprsků
- např. vzduch má densitu 0, voda 50, kost 100 (má největší densitu)
- CT má rozlišovací schopnost 0,5 x 0,5 x 0,5 cm

ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY

- jsou to takové metody, při kterých mohu orgány, nebo orgánové dutiny vyšetřit endoskopem, orgány kontroluji vlastním zrakem, pomocí speciálního optického přístroje = endoskopu
- podle toho, co vyšetřuji má endoskop speciální úpravy - bronchoskop, cystoskop...
- v endoskopu je optika + zdroj studeného světla
- umožňuje provedení biopsie - odebrání vzorku, pokud se najde v orgánu patologická tkáň
- tato metoda je nepříjemná, ale vyšetření je 100%
- zatěžuje psychicky, ale je možné jej opakovat, pacienta to nepoškozuje
- při tomto vyšetření se dává pacientovi sedace (uklidnění pacienta - silné analgetikum, Rohypnol i.v.)
- může dojít k poškození vyšetřované tkáně, tzv. iatrogenní (ty onemocnění, kteér mohou vzniknout při diagnostice, léčbě) => vyšetření musí být prováděno odborníkem
- jakmile má pacient nějaké problémy po endoskopii, musí navštívit lékaře
=> vyšetření, jestli nedošlo k iatrogennímu poškození, vyloučit iatrogenní onemocnění
=> sledovat, nebo hospitalizovat nemocného
druhy endoskopie:
· gastroskopie - žaludek
· laparoskopie - často v gynekologii, může se provést i laparoskopická operace (v chirurgii např. laparoskopická cholecystektomie)
· rektoskopie - konec tlustého střeva, max. do délky 30 cm
· kolonoskopie - vyšetření celého tlustého střeva
· cystoskopie, nefroskopie - urologické vyšetření
· thoracoskopie - hrudník
· artroskopie - ortopedie

https://cms.nebesa.webnode.cz/