Senilita a stařecká demence

Demence je jednoduše řečeno úbytek vyšší mozkové činnosti. Úbytek této činnosti se týká např. paměti a dále pak schopnosti adekvátně reagovat na podněty a celkově „chovat se normálně". Neléčení choroby již od samého začátku pacienty ohrožuje a postupně je vede k jejich společenské izolaci. Péče o seniory, postižené demencí, bývá pro jejich rodiny velice náročná a často zcela nezvládnutelná.

Příčiny stařecké demence

Nejčastějšími příčinami demence ve stáří je Alzheimerova choroba a povšechná ateroskleróza. Demence je rovněž příznakem dalších neurologických onemocnění, včetně např. Creutzfeld-Jakobovy nemoci.

Alzheimerova choroba způsobuje postupný zánik nervových buněk mozkové kůry a v důsledku toho pacienti ztrácí paměť, nevědí, kde se nacházejí, nepoznávají blízké osoby. Často jsou takto postižení senioři pohybově schopní, což zhoršuje situaci, neboť musí být mnohdy hlídáni i celodenně.

U povšechné aterosklerózy dochází k demenci v důsledku opakovaných mozkových příhod, kdy jsou nedokrvené oblasti mozkové kůry nahrazovány nefunkční tkání. Příznaky mohou být podobné jako u Alzheimerovy choroby, často však bývají spojeny i s poruchou hybnosti, proto bývají senioři, postižení touto nemocí, upoutáni na lůžko.

Prevence vzniku či oddálení projevů demence

Důležitou prevenci demence znamená fyzická aktivita a cvičení. Doporučuje se chůze po rovině minimálně 40 minut denně, dále denní procvičování kloubů a cvičení zaměřené na udržení stability.

Dále se jedná o nekuřáctví a vhodné stravovací návyky, tzn. omezení tuků, dostatek bílkovin, dostatek minerálů a stopových prvků. Senioři by si měli udržovat přiměřenou hmotnost a spolupracovat s lékařem docházením na pravidelné kontroly krevního tlaku, cholesterolu, glykémie, léčení horečnatých stavů.

Udržování psychické aktivity je dalším krokem. Pravidelné konverzace, čtení knih a časopisů, luštění křížovek, návštěvy kin, divadel a koncertů, aktivní sledování veřejného dění.


https://cms.nebesa.webnode.cz/