OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY

léčebné postupy

 člověk je bio-psycho-sociální jednota, holistické pojetí

· léčebný režim = soubor opatření, která musí nemocný v průběhu léčení respektovat a dodržovat
· ochranný léčebný režim = propracovaný systém, který používá poz. vlivu některých opatření při pobytu v nemocnici a tlumí neg. stránky nemocničního prostředí
· nemocných vyžaduje kázeň
· od zdravotnických pracovníků disciplínu
 
Součásti ochranně léčebného režimu
1. vybavení a zařízení ošetřovací jednotky
  • čisto, pořádek, útulno, připomínat domácí prostředí, své věci, možnost soukromí
2. dostatečná osobní hygiena nemocných
3. možnost kulturního stravování
4. dostatečný spánek a odpočinek
5. šetrné ošetřování a tlumení bolesti
6. dodržování denního režimu
  • řád, práva pacientů, pravidelnost
7. vhodná organizace práce
· psychologická problematika komunikace - jednání s nemocnými a se spolupracovníky Þ produktivní jednání, psychoterapeutický vztah, iatrogenie
Základní požadavky pro zdárnou adaptaci nemocného
· oslovujeme vždy příjmením, titulem
· pacienta vždy akceptujeme
· srozumitelně informujeme o požadavcích léčebného režimu, přesvědčíme se zda klient rozuměl, ev. opakujeme sdělení
· s nemocným komunikujeme kdykoli jsme nablízku (uplatňujeme zásady komunikace verbální i neverbální)
· aktivně zjišťujeme problémy pacienta, nezatěžujeme ho svými problémy
· v přítomnosti pacienta nehovoříme o jiných pacientech
· při ukládání pacientů na pokoj bereme ohled na jeho zdravotní stav, i na stav spolupacientů
· umožňujeme maximální kontakt s okolním světem s rodinou (telefon, televize, noviny)
· aktivizujeme pacienta po stránce psychické i fyzické
 
CÉVKOVÁNÍ
: zavedení sterilní cévky - katetru močovou trubicí do močového měchýře
: zavádí se jednorázově nebo pernamentně
Účel
: odběr moči z močového měchýře,když se nemocný nemůže vymočit
: odběr vzorku sterilní moči k bakteriologickému vyšetření
: zavedení cévky na delší doby u inkontinencích nemocných
: výplach močového měchýře
: odběr reziduální moče
: zavedení u těžkých stavech bezvědomí
Druhy cévek
: gumové,z plastu,skla nebo kovu
: Nelatonův katetr - k cévkování žen
: Tiemanův katetr - k cévkování mužů
: Folleyova balonková cévka - PMK
: cévky jsou různých délek a průměrů - Charrierova stupnice
Cévkování žen
Zásady
: sterilní podmínky
: cévky nesmí být poškozeny
: o výkonu si s nemocným promluvíme
: chodící ženy se cévkují v koupelně,ležící na lůžku
: jestliže se cévkou dotkneme pochvy nebo jiné části těla ihned cévku vyměníme za sterilní
: odebraná moč se označí štítkem a pošle do laboratoře
Pomůcky
: sterilní Nelatonova cévka
: sterilní tampony
: sterilní rukavice
: podložní mísa
: dezinfekční roztok
: sterilní zkumavky (s modrým víčkem)
: čtverce buničiny
: 2 emitky
: Mesocain gel
Postup
: pomůcky si připravíme k posteli tak abychom je měli po ruce
: pod pacientku dáme podložní mísu
: natáhneme si sterilní rukavice,sterilně si vytáhneme čtverce buničiny a důkladně provedeme
dezinfekci pohlaví
: roztáhnu stydké pysky
: vyjmeme cévku a stočíme si ji do dlaně tak aby nám vyčnívalo několik cm cévky
: cévku zavedeme 6-7 cm hluboko
: volny konec nakloníme nad emitku,podložní mísu nebo zkumavku
: při vzorku sterilní moče sbíráme střední proud moči
Cévkování muže
: cévku zavádí lékař a sestra asistuje
Pomůcky
: sterilní Tiemanova cévka
: pinzeta (na uchycení sterilního konce)
: sterilní podávky k podávání tamponů
: 2 emitky
: sterilní čtverce a Mesocain gel
Postup
: dolní končetiny volně položené
: omýt ruce,nasadit sterilní rukavice
: pinzetou vyndáme sterilní tampony ty z výšky polijeme dezinfekcí
: odezinfikujeme zevní ústí močové trubice
: zavádí se 12-15 cm hluboko
Zavedení pernamentního katetru
Zásady
: cévka nesmí bát zavedena příliš hluboko
: konec cévky se spojuje se sběrným sáčkem pomocí hadičky,cévka se pravidelně proplachuje
Pomůcky
: sterilní cévka - Folleyův katetr
: sterilní stříkačka a F1/1
: sterilní tampony s dezinfekčním prostředkem
: sběrná sáček
Postup
: cévku zavedeme do genitálu
: do stříkačky si natáhneme F1/1 a aplikujeme druhým otvorem cévky
: cévka se napojí na močový vak
 
 
mk
lll

 


https://cms.nebesa.webnode.cz/