Krevní tlak

- závisí na množství cirkulující krve
- na výkonu srdce
- odpor cévního řečiště - závisí na průsvitu jednotlivých cév
- TK 120/80

Hypertenze
- vysoký TK 140/90, 150/90

Hypotenze
- snížený TK 90/60

ŽILNÍ  tlak
- krční tlak je nulový
- směrem dolů se zvyšuje

 

Přehled žil

Horní dutá žíla
- vena cava superior
- krátký průběh
- přivádí krev z krku, hlavy a horních končetin
- vzniká soutokem dvou žil hlavopažních -> na každé straně vniká spojením podklíčkové a vnitřní žíly hrdelní
- jdou společně s tepnami ale popisujeme podkožní žíly (formují se na horní končetině)
- žíla královská - vena basilica - malíkový okraj
- žíla hlavová - vena cephalica - palcový okraj

Dolní dutá žíla
- vena cava inferior
- přivádí krev z dolních končetin, z pánve a párových orgánů, které jsou v dutině břišní
- formují se žíly podkožní
- jdou společně s tepnami
velká žíla skrytá
- vena saphena magna
- po palcovém okraji bérce, stehna
- v oblasti třísla se zanořuje do stehenní žíly
krátká žíla skrytá
- vena saphena parua
- prochází v ose lýtka
- zanořuje se do žíly podkolení
společná kyčelní žíla
- vena iliaca communis DX, SIN

 

 

 

Kolaterální oběh

- vytváří se náhradní céva, která vyživuje tkáň
- při uzavření tepny, která zásobuje určitý orgán
- kolaterála nahrazuje cévu a její výpadek v krevním zásobení

kolaterály netvoří
- vlásečnice
- oční sítnice
- slezina
- střeva
- mozek

Jaterní oběh

I. nutriční
- výživný
- jaterní tepna (a. hepatica) přivádí krev (kyslík) pro funkci jater

II. funkční
- zajišťuje žíla vrátnicová (vena portae) -> portální oběh
- sbírá krev z nepárových orgánů v dutině břišní - slezina, střeva, žaludek
- krev je bohatá na živiny
- ústí do jater, kde se rozpadá na vlásečnice, které obklopují jaterní buňku -> prolnou -> zpracování látek
- z jater je krev odváděna jaterní žilou do dolní duté žíly

 

 

Velký krevní oběh

- vychází z LK -> aorta -> aortální oblouk (arcus aortae) -> stáčí se podél páteře -> dutina hrudní -> bránice -> aorta břišní -> L4 se dělí na pravou a levou tepnu kyčelní
- z aortálního oblouku vychází 3 větve - směrem doprava je to1. kmen hlavopažní; doleva 2 větve - 1. tepna levá podklíčková a 2. levá společná krkavice (a. karotis communis sinistra)
- mezi pravou síní a pravou komorou popisujeme trojcípou chlopeň (valva tricuspidalis) -> pravé srdce
- mezi LS a LK je dvojcípá chlopeň - valva bicuspidalis = mitrální chlopeň

Společná krkavice
- vpravo i vlevo se dělí na vnitřní a vnější krkavici -> v oblastni štítné chrupavky hrtanu se dělí , zásobují vnitřní - oko, ucho, vnější - krk, hrtan, štítnou žlázu, svaly obličeje

Podklíčková tepna
- přechází v tepnu podpažní -> tepna pažní -> přechází v loketní tepnu a vřetení tepnu -> loketní tepna vytváří dlaňový oblouk -> zásobení prstů -> vřetení tepna vytváří hluboký dlaňový oblouk -> zásobení dlaňových svalů

Páteřní tepna
- a. vertebralis DX, SIN
- zásobuje mozek
- samostatná větev

 


https://cms.nebesa.webnode.cz/