Jak volat ZS

Kdy a jak volat záchrannou službu

Záchrannou službu volejte v případě:

1. Závaznější nehody

Dopravní nehody, pády z výšky, tepenná krvácení, úrazy hlavy, zlomeniny dlouhých kostí, závažné popáleniny, opařeniny, úrazy elektrickým proudem

 

2. Náhle vzniklá onemocnění, změny zdravotního stavu

bolesti na hrudi, dušnost, zástava dechu, poruchy vědomí, bezvědomí, křeče, otrava léky, žilní krvácení, akutní stavy těhotenství

 

Jak volat záchrannou službu

Volejte na číslo linky 155. Zachovejte klid a srozumitelně odpovídejte na otázky operátora.

1. Co se stalo - při dopravní nehodě, zda se jedná o zhoršení zdravotního stavu, stručně a výstižně popište stav postiženého (komunikuje, reaguje, je při vědomí/bezvědomí, dýchá/nedýchá

 

2. Kde se co stalo - oznamte z jakého města(vesnice) voláte, sdělte místo kde se postižený nachází, ulice, číslo popisné. Při dopravních nehodách a úrazech se snažte místo co nejvíce upřesnit, nejbližší vesnice, odbočka, kilometrovník, číslo silnice apod. Při volání z mobilního telefonu vždy zdůrazněte kde se nacházíte - včetně města

 

3. Kdo volá - oznamte vaše jméno a vyčkejte na další zpětné dotazy, zavěšujte vždy jako poslední!

V nezbytně nutných případech volejte číslo tísňového volání 112. Toto číslo lze volat ze všech mobilních telefonů. Linka 112 je obsluhována Hasičským záchranným sborem a tísňová výzva je po nahlášení teprve předána zdravotnickému operačnímu středisku a dochází vždy ke zdržení.


https://cms.nebesa.webnode.cz/