Patologie

 • vědní obor zabývající se nemocemi

náplň práce oddělení patologie

 • pitvy
 • zhotovování histologických preparátů

pitva

 • účelem pitvy je zjistit příčinu choroby, která vedla ke smrti
 • popsat změny na vnitřních i vnějších orgánech, případně zevní změny na těle
 • určit další eventuální choroby
 • při pitvě odebíráme vzorky tkání k histologickému vyšetření

histologické preparáty

 • histologické vyšetření je prohlídka tkání za pomoci světelného mikroskopu
 • při histologickém vyšetření se zpracovávají části tkání

biopsie

 • histologické vyšetření bioptické
 • vyšetření tkání ze živého člověka
 • tkáně se odebírají při:
  operacích
  excizích
  punkcích

nekropsie

 • histologické vyšetření nekroptické
 • tkáně se odebírají při pitvě z mrtvého těla

fixace tkáně

 • je základem zhotovení kvalitního histologického preparátu
 • po odebrání se tkáň vkládá do fixačního roztoku - obvykle 10% formaldehyd
 • tkáň se vkládá do nádoby vhodného rozměru a tvaru

cytologické vyšetření

 • vyšetření jednotlivých buněk tkáně - v nátěrech na sklíčku
 • provádí oddělení patologie nebo k tomu určené speciální oddělení
 • materiál pro vyšetření se odebírá např. punkcí, stěrem apod. ...
 •  

   

  zánik organismu - smrt

  smrt

  • nezvratný zánik celého organismu
  • okamžik smrti nastává okamžikem zániku gangliových buněk v mozku (gangliové buňky přežívají bez přístupu kyslíku max. 5 minut)
  • všechny buňky nezaniknou okamžitě - déle přežívají buňky, které jsou ve styku s kyslíkem
  • smrt konstatuje lékař; prohlížející lékař (s ošetřujícím lékařem) vyplní "list o prohlídce zemřelých", případně nařídí pitvu
  • v případě, že smrt nastane v nemocnici, nechává se zemřelý ještě nejméně 2 hodiny na oddělení

  klinická smrt

  • zástava srdce
  • jedinec není mrtvý, ale smrt bezprostředně hrozí

Klinická smrt

 • činnost srdce se musí rychle obnovit resuscitačním úsilím, aby nedošlo k zániku gangliových buněk
  • zevní masáží srdce
  • intrakardiální aplikací Adrenalinu


biologická smrt

 • nastává po odumření gangliových buněk
 • postupně nastávají posmrtné změny, které jsou příznakem biologické smrti
 • po smrti probíhají ve tkáních biochemické pochody, tělo podléhá fyzikálním a chemickým vlivům a dochází k rozpadu struktur

posmrtné změny

 • fyzikální
 • enzymatické

fyzikální
posmrtné změny

 • vychladnutí těla - vyrovná se teplota těla s okolním prostředím
 • posmrtné skvrny - vznikají působením gravitačního zákona, krev v cévách klesá na nejnižší místa v organismu
 • posmrtná bledost - vzniká zástavou krevního oběhu a kontrakcí cév
 • vysychání tkání - je pozorovatelné hlavně na očních koulích a koncích prstů
 • difůze kapalin a plynů - např. prosáknutí žlučového barviva stěnou žlučníku do oblasti okolní jaterní tkáně

 

imunitní reakce

imunita

 • odolnost organismu vůči infekcím
 • vrozená
 • získaná
  • přirozeným způsobem
  • uměle
   • pasivně
   • aktivně (očkováním)

imunitní reaktivita

 • schopnost vnímat antigen a tvořit proti němu protilátky

antigen

 • cízí bílkovina schopná vyvolat imunitní odezvu

protilátka

 • antilátka
 • bílkovina, vytváří si ji organismus - patří do frakce gamaglobulinů
 • imunoglobulin - Ig

humorální imunita

 • volné protilátky
 • např. spalničky, nešťovice

celulární imunita

 • protilátky vázané na buňky
 • uplatňuje se při specifických infekcích (např. tbc, lepra, syfilis), při některých mikózách i virózách

imunitní reakce

 • reakce antigen x protilátka

lymfocyty B

 • plazmatické buňky (sérové, volné protilátky)

lymfocyty T

 • nositelé celulární imunity

lymfatický systém

 • lymfatické uzliny
 • slezina
 • lymfatická tkáň střev

paměťové buňky

 • imunitní reakce vedou ke vzniku paměťových buněk => při opakovaném setkání s antigenem nastane daleko rychlejší reakce

imunitní tolerance

 • důležitá při fetálním vývoji
 • imunitní systém se naučí rozeznávat vlastní a cizí

alergie

 • chorobně přehnaná imunitní reakce

autoimunizace a autoagresivní choroby


https://cms.nebesa.webnode.cz/