DEKUBITY-LÉČBA,FOTO

přidávám pro velký zájem dlouho slibované rozsáhlejší téma k dekubitům ..

Charakteristika dekubitu

• dekubitus III. až IV. stupně, velikost 18 x 10 cm

• nekróza odstraněna

• spodina granulující, částečně povleklá

• secernace – mokvající

• bez zápachu

• výrazné zlepšení

• okolí macerované, exkoriace

• podminování okolí 20 x 20 cm

Ošetření:

• odstraněna odlučující se kůže – olivový olej

• dezinfekce

• dekubitus – výplach roztokem Betadiny

• hydrogel Nu–gel

• antiseptické krytí – Inadine, fólie Bioclusive

• polohování

• převaz 1x24 hodin

Charakteristika dekubitu

3.týden

• dekubitus III. až IV. stupně, velikost 15x8 cm

• spodina mírně povleklá – granulující

• bez zápachu

• střední sekrece

• v okolí exkoriace – granulace

• okolí podminované 20 x 15 cm

• stahující se okraje

Ošetření:

• dezinfekce

• dekubitus – výplach roztokem Betadiny

• na dekubit – hydrogel – Nu-gel

• na exkoriace – antiseptický obvaz – Inadine

• do okolí zinková pasta

• sterilní krytí

• převaz á 24 hod

8 týden

Charakteristika dekubitu

 

• černá nekróza 2 x 3 cm

• dekubitus III. stupně, velikost 5 x 8 cm

• bez zápachu

• spodina povleklá

• mírná sekrece

• okolí podminované 10 x 15 cm

• okolí dekubitu – mírně zarudlé, exkoriace, granulace

Ošetření:

• dezinfekce

• dekubitus – výplach roztokem Betadiny

• na dekubit – hydrogel – Nu-gel

• na exkoriace – antiseptické krytí – Inadine

• do okolí – zinková pasta

• sterilní krytí

• převaz á 24 hod.

• polohování

Proleženina je poškození kůže a podkožních tkání, které je způsobeno tlakem na hmatné kostní výčnělky povrchu těla, na nichž spočívá největší váha nemocného. Jsou to například: obratle krční páteře, lopatky, křížová kost a patní kosti při poloze na zádech. Proleženinami trpí zpravidla pacienti dlouhodobě upoutaní na lůžko a pacienti se sníženou hybnosti.

 

 

Hlavní příčinou vzniku proleženin je stlačení měkkých tkání mezi kostí a tvrdou podložkou, kdy dochází k nedostatečnému prokrvování. Pokožka a svaly jsou nedostatečně vyživovány a chybí jim kyslík, postupně nastává odumírání tkáně.

 

Na vznik proleženin má vliv:

- věk pacienta a stav pokožky a svalů
- ochrnutí těla různého rozsahu
- zapaření a macerace pokožky způsobená například inkontinencí (únik moči i stolice), nebo větším pocením
- neupravené, vlhké lůžko se shrnutým prostěradlem způsobuje dráždění pokožky a vznik otlaků
- špatná výživa vedoucí k vymizení podkožního tuku a k celkové sešlosti/zhubnutí organismu
- obezita při níž se tvoří opruzeniny v oblasti kožních záhybů, kdy může docházet až k maceraci kůže, nadměrná hmotnosti pacienta ztěžuje polohování

Situace je o to hrozivější, že riziku vzniku dekubitů jsou vystaveni starší lidé, kterých ve světové populaci neustále přibývá. Roste tím pádem i výše finančních prostředků, které nemocnice na léčbu pacientů s dekubity musí vynaložit. Otevřené rány dekubitů jsou bolestivé a zvyšují riziko vstupu infekce do organismu. Péče o pacienta s dekubity je fyzicky a časově náročná. Léčba dekubitů je 6x dražší než prevence.

Proleženiny představují u ležících pacientů závažný problém. Způsobují velkou bolest a jsou navíc otevřenou branou pro vstup infekcí do oslabeného organizmu. Úmrtnost pacientů s dekubity je pětkrát vyšší než u lidí stejně starých, kteří proleženinami netrpí. Dekubity se vyskytují u pacientů ve všech oborech medicíny. Nejčastěji však u pacientů s lézemi, s poruchou hybnosti; běžné jsou dekubity u pacientů na ortopedických a geriatrických odděleních a v zařízeních dlouhodobé péče.

Dekubitus je definován jako lokální poškození kůže. Příčinou je porucha prokrvení tkáně v důsledku: zvýšeného tlaku ve tkáních imobility špatného stavu pacienta. Při nadměrné intenzitě tlaku v místě styku podložky s kůží dojde k zástavě cirkulace krve v kapilárách a postupnému odumírání buněk ve tkáních.

Stupně proleženin

 

 

"Předstupněm" vzniku proleženin je zarudnutí pokožky, které při stlačení bledne. V této fázi je ještě velká naděje na to, že se podaří vzniku proleženiny zabánit.

 

 

1 stupen proleženin I. stupeň - erytém - tlakové léze bez poškození kůže. Na neporušené kůži se objevuje neblednoucí zčervenání, oblast je oteklá, teplé a nebolestivá. Přesto však nemocný pociťuje pálení, svědění pokožky.
2 stupen proleženin II. stupeň - puchýř - tlakové léze s částečným poškozením kůže. Dochází k poškození pokožky a kůže, vytváří se puchýře. Tato fáze je velmi bolestivá.
3 stupen proleženin III. stupeň - nekróza - tlaková léze se zničením tkání mezi kostí a pokožkou. Poškození zasahuje podkožní vrstvy, v nichž může docházet k odumírání tkáně. Tvoří se hluboký vřed, který je často kryt suchou černohnědou krustou (strup) z odumřelých buněk nebo vlhkým žlutohnědým povlakem. Objevuje se teplota a nechutenství jako jedny z mnoha odpovědí lidského těla na probíhající zánět.
4 stupen proleženin IV. stupeň - vřed - tlakové léze provázené ostitidami a artritidami. Dochází k rozsáhlé destrukci, odumírá svalová tkáň poškozena je i kost. I tato rána může být pokryta černohnědou krustou z buněk odumřelé tkáně.

 


https://cms.nebesa.webnode.cz/