JATERNÍ CIRHOZA

tvrdnutí jater, je vazivová přestavba jater, vzniká nejčastěji na podkladě chronické hepatitidy nebo požíváním alkoholu.

Dlouhotrvající proces, který způsobí nekrózy jaterních buněk → během hojení vznikají v játrech vazivové a uzlovité změny → narůstá překážka pro průtok krve játry = portální hypertenze → (krev nemůže protékat přes játra → vyhledá si jiné cesty a to přes žilní spojky do HDŽ nebo DDŽ→ přeplněné žíly žaludku, jícnu, podkoží a rektální pleteně nevydrží dlouhodobě zvýšený tlak krve → jejich cévní stěna se vyklene a po letech cirhózy vznikají jícnové varixy, hemeroidy nebo kolaterální oběh)

 

 

 
KOMPENZOVANÁ CIRHOZA

- při zachování léčebných opatření nemusí působit větší obtíže
- je zachována alespoň částečná hlavní jaterní funkce
- metabolická přeměna cukrů , tuků , bílkovin a vitamínů
- tvorba látek potřebných ke srážení krve
- detoxikační procesy
- produkce žluči


příznaky

 
- pocit tupého tlaku v pravém podžebří , zhoršující se po fyzické námaze
- vzniká nesnášenlivost tučných jídel , nechutenství,
- únava
- průjem, zácpa
- ikterus
- krvácivé projevy
- hepatosplenomegalie
- laboratorní a fyzikální nález nemusí být změněný


diagnostika

 
- anamnéza ( hepatitida , alkoholismus)
- pohmat - zvětšená játra a slezina
- UZ, gastroskopie
- laboratorně
- jaterní testy / zvýšené ALT , AST , ALP /
- zvýšená FW
- v krvi snížené: albuminy , draslík a hodnoty v KO,
pacient je anemický
- vysoká hladina bilirubinu v moči
- biopsie jaterní tkáně


prognóza

 
- při dodržování životosprávy příznivá
- ke zhoršení může dojít vlivem infekce 

 

 

 

 

 
DEKOMPENZOVANÁ CIRHOZA

příznaky

 
- ascites
- žloutenka
- únava ( i klidová)
- nechutenství , hubnutí , ikterus
- na rukou i trupu - pavoučité névy
- podkožní hematomy , subfebrilie
- kolaterální oběh , jícnové varixy , hemeroidy
- na dlaních erytémy , červený vyhlazený jazyk
- otoky DK , žaludeční vředy
- játra jsou zvětšená , tuhá , nebolestivá , stejně je zvětšená i slezina
- játra se postupně svrašťují
- vyskytuje se zvláštní zápach z úst - hepatální pach


 
léčba cirhózy

 
dietoterapie
- dieta s omezením tuku a dostatkem bílkovin ( asi 1,5g na 1 kg )
- dostatek vitamínů
- zákaz: soli , kouření , alkohol!
farmakoterapie
- hepatoprotektiva
- diuretika
- ATB
chirurgická
- při krvácivých projevech ( jícnové varixy..)

 

Komplikace

PORTÁLNÍ HYPERTENZE

- hypertrofie vede k útlaku větví portální žíly v játrech
- vena porte , která sbírá krev ze zažívacího traktu je přeplně hromadící se krví a vzniká portální hypertenze


ASCITES

- důsledkem portální hypertenze je filtrace plazmy do peritoneální dutiny → vzniká ascites - volná tekutina v dutině břišní
- způsobuje útlak v dutině břišní i hrudní s omezením dýchacích pohybů
- kůže má rozsáhlé hematomy , petechie - porucha srážení krve
- moč je tmavá ( Bi ) , snížená diuréza , stolice světlá , průjmovitá


KOLATERÁLNÍ OBĚH

- vznik kolaterálního oběhu z portální žíly spojkami žilními přes jícen , nebo oblast rekta
→ jícnové varixy , anální hemoroidy → hrozí masivní krvácení , ohrožující život

https://cms.nebesa.webnode.cz/