Cukrovka -DIABETES MELITTUS

Cukrovka je chronické onemocnění metabolismu cukrů způsobené poruchou tvorby inzulínu ve slinivce břišní. Projevuje se zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi

Typy cukrovky

Cukrovka I. typu, která je podmíněna imunologicky, má často rychlý, dramatický začátek, projevující se zvýšenou žízní, močením a různě rychlým rozvratem vnitřního prostředí organismu. Vyskytuje se převážně u jedinců mladších, do 30. roku života, může se však vyskytnout i v pozdějším věku. Imunologická podmíněnost onemocnění spočívá v tom, že organizmus vytváří protilátky proti vlastním buňkám pankreatu a pomaleji nebo rychleji je usmrcuje. Zdá se, jako by bojoval sám proti sobě.

Cukrovka II. typu, je v naší populaci nejčastější a tvoří více než 90 % všech případů onemocnění. Vzniká často v dospělosti, po 40. roce života, nezřídka však i v mladším věku. Postiženi jsou v 90 % případů lidé s vyšší tělesnou hmotností nebo obézní. Cukrovka se tu vyskytuje velmi často i v přímém příbuzenstvu (otec, matka, sourozenci). Tito nemocní nemají dramatický začátek onemocnění, a proto onemocnění může probíhat dlouho, často několik let skrytě - bez příznaků. Často se projeví až komplikacemi, nezřídka např. defektem, který může vést až k amputaci nohy.

Jiné typy diabetu, patří do třetí skupiny. Jsou to ty případy cukrovky, u kterých je příčina onemocnění dnes již objasněná, léčba je však často stejná jako u předchozích typů. Patří sem cukrovka některých
mladistvých, při poruchách žláz s vnitřní sekrecí, cukrovka při chorobách, které poškozují slinivku břišní, nebo cukrovka vznikající kvůli některým lékům či chemikáliím.

Gestační diabetes, je čtvrtým typem cukrovky, který vzniká v druhé polovině těhotenství u asi 3 % všech těhotných. Dnes děláme v druhé polovině těhotenství u všech žen vyšetření zátěžovým testem s glukózou, který prokazuje, zda těhotná není postižená tímto typem diabetu. Zjistí-li se porucha, je nutná dietní, a někdy i inzulinová léčba, jinak by mohlo dojít k vážnému poškození plodu. Po těhotenství tento typ cukrovky obvykle odeznívá, může však přejít do jiného z výše jmenovaných typů diabetu. I když odezní, je určité riziko, že za 10-20 let se u takto postižených objeví diabetes 2. typu, zejména nedokáží-li udržet normální tělesnou hmotnost.

 

 

 

 

 


https://cms.nebesa.webnode.cz/