RADIOLOGIE

VYŠETŘENÍ ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

Hysterosalpingografie (HSG)
 • vyšetření dutiny děložní a vejcovodů pozitivní kontrastní látkou
 • Příprava k vyšetření
  • vyšetření se má provádět 5.- 10. den po menstruaci
  • nemocná je vyprázdněná, dostává premedikaci
 • Sledování po vyšetření
  • klid na lůžku 4 - 6 hodin, po tuto dobu kontrolovat celkový stav pacienta
 
VYŠETŘENÍ CNS
Nativní snímek lebky a páteře
 • klasický skiagrafický snímek
 • Příprava k vyšetření a sledování po vyšetření-nejsou nutné, pouze před vyšetřením bederní páteře má být nemocný vyprázdněný
 
Angiografie mozku a míchy
 • rtg kontrastní vyšetření zobrazuje cévní systém mozku a vybraných úseků míchy
 1. Karotická angiografie - zobrazuje oblast a. carotis interna
 2. Vertebrální arteriografie - kontrastní látky zobrazuje úsek vertebrálních tepen
 3. Mozková panangiografie - zobrazuje naplnění všech přívodných tepen
 4. Arteriografie míchy - zobrazuje spinální tepny
 • Příprava k vyšetření
  • nemocný je nalačno a dostane premedikaci
 • Sledování po vyšetření
  • sledovat základní životní funkce, citlivost a výskyt epileptických záchvatů
Perimyelografie (PMG)
 • vyšetření páteřního kanálu pozitivní kontrastní látkou
 • Příprava k vyšetření
  • nemocný je lačný
  • premedikace
 • Sledování po vyšetření
  • dodržovat klid na lůžku 6 - 8 hodin vsedě nebo polosedě a přijímat dostatek tekutin

 
Pneumoperimyelografie (PPMG)
 • vyšetření páteřního kanálu negativní kontrastní látkou
 • Příprava k vyšetření - jako u perimyelografie
 • Sledování po vyšetření
  • klid na lůžku 24 hodin v poloze vodorovné nebo Trendelenburgově
  • sledovat základní vitální funkce
VYŠETŘENÍ SKELETU
Nativní snímek
 • provádí se vždy nejméně ve dvou projekcích (předozadní a bočné), někdy také v několika postaveních
 • Příprava k vyšetření - není nutná, je potřeba jen odstranit kovové předměty z povrchu těla, pouze při vyšetření pánve a bederní páteře má být nemocný vyprázdněný
 • Sledování po vyšetření - není nutné
 
Artrografie
 • rtg vyšetření kloubů kontrastní látkou
 • Příprava k vyšetření - nemocný je nalačno
 • Sledování po vyšetření - klid na lůžku, chladivé obklady proti otokům
 
VYŠETŘENÍ VYLUČOVACÍ SOUSTAVY
Nativní nefrogram
 • snímek ledvin bez podání kontrastní látky
 • provádí se před intravenózní urografii
 
Vylučovací urografie
 • kontrastní vyšetření ledvin a močových cest
 • Příprava k vyšetření
  • očistit střeva os stolice a plynů (očistné klyzma, medikace)
  • omezení přísunu tekutin
 • Sledování po vyšetření - není nutné
 
Ascendentní urografíe
 • kombinované vyšetření cystoskopické a rentgenologické
 • kontrastní látka se vstřikuje ureterálními cévkami zavedenými pomocí cystoskopu do ledvinné pánvičky
 • Příprava k vyšetření - jako u vylučovací urografie, nemocný musí být lačný
 • Sledování po vyšetření
  • nemocný musí hojně pít
  • dle ordinace MUDr. se profylakticky podávají antibiotika
Arteriografie ledvin
 • kontrastní rtg vyšetření cévního zásobení ledvin
 • Příprava k vyšetření - obdobná jako u vylučovací urografie, nemocný musí být lačný
 • Sledování po vyšetření - jako u arteriografie

MAGNETICKÁ REZONANCE

 

 

 • tomografická vyšetřovací metoda
 • šetrná pro pacienta
 • nepoužívá škodlivé ionizující záření
 • má nejlepší tkáňový kontrast
 • využívá rozdílných magnetických vlastností různých tkání těla
Co MR vyšetřuje?
 • mozek,páteř,klouby
 • krk,mediastinum,srdce
 • parenchymatozní orgány dutiny břišní
 • pánev, měkké tkáně,prsa
 • cévy - MR angiografie
 
Příprava pacienta k vyšetření
 • vyšetření pohybového aparátu nevyžaduje speciální přípravu
 • vyšetření prsou - nitrožilní aplikace kontrastní látky (AA)
 • vyšetření břicha - pacient lačný
 • vyšetření malé pánve - plný močový měchýř
 • vyšetření oblasti hlavy - nepoužívat líčidla
 • premedikace - klaustrofobici,pacienti kteří nevydrží v klidu
 • poučení pacienta o vyšetření
  • ležet v klidu (15-60 minut)
  • stísněný prostor
  • silný hluk
  • při vyšetření hrudníku a břichá je nutné zadržení dechu
  • žilní přístup
  • nespolupracujícího pacienta je možné vyšetřit c celkové anestézii
  • před vstupem do MR vyšetřovny nutné odložení kovových předmětů
 
Kontrastní látky
 • nejčastěji látky s obsahem gadolinia
 • i.v. Podání
 • méně rizikové než iodové kontrastní látky - menší riziko alergii
 
Kontraindikace MR
 1. Absolutní
 • kardiostimulátor
 • elektronické a magnetické implantáty (defibrilátor,inzulínová pumpa,kochleární implantáty, elektronické infúzní pumpy ...)
 • cévní svorky (hlavně intracraniální
 • kovové nitrooční tělísko
 1. Relativní
 • I.trimestr gravidity
 • umělé srdeční chlopně - lze po 2 měsích po zavedení
 • ortopedické implantáty
 • střepiny,kulky,jiná kovová cizí tělesa
 • klaustrofobie

 

 


https://cms.nebesa.webnode.cz/