Kardiologie

 

Infarkt myokardu

 • ischemická nekróza srd. svalu, která vzniká na podkladě trombózy věnčité tepny

 

 • Příznaky:
  • stenokardie - ischemické bolesti - silné, trvají-li více jak 20 min., náhlá prudká bolest, po podání NTG bez efektu
  • vegetativní příznaky - pocení, tachykardie, zvracení, bledost, nauzea, dyspnoe, neklid, tachypnoe, arytmie
  • bezpříznaků - u DM jen se zadýchají
 • Dělení
  • a,transmurální - prochází celou stěnou svaloviny,hojí se jizvou
  • b,netransmurální - zasahuje část myokardu
 • Diagnostika:
  • EKG - pardeho vlny - elevace svodu S „Hradčany“
  • obraz patologického kmitu Q nebo obraz QS (vymizení kmitu R a splynutí QS)
  • Q infarkt-nekróza myokardu, kmit Q chybí,mluvíme o „non Q infarktu“ negativní T vlna
  • příznaky
  • kardio enzymy  v krvi
  • lab.vyš (Na,K,Cl,AST,ALT,srdeční enzymy-CK,CK-MB,CK-MM, myoglobin, Troponin T ^ 3-4 hodiny,FW,M+S, koagulace)
  • Izotopové vyš
  • SONO
  • ECHO
 • Léčba:
  • přednemocniční:
   • NTG
   • O2
   • Antiagregancia (Aspirin, Anopyrin 30, Ibustrin, Plavix)
   • Analgetikum - Oxazepam, Dormicum, Morfin, Dolsin, Fentanyl
  • nemocniční:
   • angioplastika - přijde-li N do 1 hod.
   • trombolýza - i.v. Streptáza, Fibrinolýza
   • pomocná - O2, beta-blokátory - Vasokardin, Locren
   • PTCA
   • bypass - přemostění
  • ponemocniční:
   • nekouřit
   • nebýt obézní
   • léčit - DM, hypertenzi
   • Antikoagulancium - Pelentan, Warfarin
   • Anopyrin
   • Beta-blokátory - Vasokardin, Locren
   • statiny - sníž. cholesterol - Locor, Singal
 • Komplikace:
  • akutní
   • arytmie
   • srdeční selhání
  • chronické
   • arytmie
   • srdeční selhání
   • aneurisrdeční embolie do mozku; antikoagulancia - Warfarin

   

   

  Arytmie

  • poruchy srdečního rytmu
   • 1. komorová frekvence
    • > 100/min - tachykardie
    • < 60/min - bradykardie
  • 2. porucha tvorby vzruchu
   • fibrilace síní
   • fibrilace komor - vzruchy vznikají chaoticky v komoře, sval se míhá -> +
   • léčba: defibrilece el. výbojem
  • 3. porucha vedení 
   • atrioventrikuární blokády
   • sín a komora tepou každá jinak
   • projev: synkopa
  • 4. porucha tvorby a vedení
   • vrozená vada
   • arytmie přídatných drah - tachykardie

   

 • Projevy:
  • asymptomatické
  • palpitace
  • synkopa
  • srdeční selhání
  • náhlá smrt
  • embolizace - firilace síní
  • embolizace do mozku -CMP
 • Příčiny:
  • ICHS
  • léky
  • porucha vnitřního prostředí
  • onem štít. žlázy
 • Diagnóza:
  • EKG
 • Léčba:
  • vagové manévry - podráždit bloudivý nerv
  • antiarytmika - beta-blokátory, Digoxin, Cordaron
  • pomocí el. proudu - impulzoterapie
   • kardiostimulace:
    • elektrody do srdce
    • na bradyarytmie
    • na atrioventrikulární blokády
   • defibrilace
    • k defibrilace komor
    • život zachraňující výkon
   • elektrická kardioverze
    • vrací patologický srd. rytmus na fyziologický
    • i.v. antiarytmika

  Náhlá zástava oběhu (NZO)

  • srdeční zástava představuje kompletní ztrátu mechanické funkce srdce
  • dochází buď bez varovných pžíznaků,nebo do 1 hodiny po vzniku příznaků
   • Etiologie
   • z 80% fibrilace komor z 20 % ostatní
   • maligní arytmie
   • EMD
   • vrozené a získané vývojové vady
   • AIM
   • otravy (lékama nejčastěji u TCA- hrozí NZO)
   • starší věk
   • předávkování drogami (metamfetamin)
   • metabolické příčiny (dysbalance kalia u používání diuretik)
   • fibrilace síní
   • srdeční traumata ( ruptura aneuryzma Th-aorty,nárazy na hrudník DN,hemoperikard)
   • podráždění X.hlavového nervu (nervus Vagus)
  • Klinika
   • náhlá zástava dechu (apnoe!!) a za zhruba 10 vteřin asystolie
   • asystolie,apnoe,nehmatný puls na velkých tepnách (laici na místě události NEMĚŘÍ TEP!!! V 80 % ho nezměří a zbytečná ztráta času)
   • akrocyanosa až cyanosa
   • ˇˇ svalový tonus!!!
  • Dg:
   • Fyz.vyšetření
   • EKG- isolinie (výboj defibrilátoru KI), fibrilace (výboj indikován)
   • ECHO ( srdeční aktivita)
   • NMRsrdeční katetrizace
  • Th.
   • ihned zahájit KPR!!! (každou minutu bez KPR šance na úplné uzdravení rapidně klesá,mozkové buňky 3-5 minut),použít AED!!!
   • voláme ZZS u dospělého před KPR (call first)
   • u dítěte nejdříve 1 minutu provádíme KPR a pak voláme ZZS (call fast)
   • záchranáři zajistí žilní vstup (nejméně 2 flexilama průměr G 18)
   • provádí ALS KPR,zajistí DC endotracheální intubací
   • KPR pomocí kardiopumpy a ZZSHMP využívá Autopulse
   • mírná poresuscitační hypotermie
  • pacient bude přijat na koronární jednotku podle stavu pokud ne ARO
  • bude následovat spousta vyšetření
  • pokračování v hypotermii
  • CŽK místo flexil
  • srdeční katetrizace
  • podpora dýchání pomocí UPV

  AED (automatické externí defibrilátory)

  • slouží rychle a efektivně u NZO vyhodnotit srdeční akci a jestli je výboj doporučen,nebo ne
  • i laik dokáže obsluhovat AED, protože „mluví česky“ a podává jasné instrukce
  • AED jsou místěny ve velkých firmách,školách,letištích, nádraží a obecně, kde se vyskytuje větší množství lidí jsou uloženy na tzv. bezpečném místě a jsou připraveny k zásahu

   


 • https://cms.nebesa.webnode.cz/