KREVNÍ TLAK

 • Systolický krevní tlak (maximální) – nejvyšší hodnota při systole (stažení) srdce
 • Diastolický krevní tlak (minimální) – nejnižší hodnota při diastole (roztažení) srdce

 

Tab. č.1: Hodnoty normotenze
  Systolický krevní tlak [mmHg] Diastolický krevní tlak [mmHg]
Optimální pod 120 pod 80
Normální pod 130 pod 85
Vyšší normální 130 - 139 85 - 89

Krevní tlak a měření krevního tlaku

Měření krevního tlaku znamená měření arteriálního (tepenného) krevního tlaku tedy tlaku krve v tepnách.

 • Invazivní metody měření krevního (přímé měření)
 • Neinvazivní metody měření krevního
  • Auskultační
  • Oscilometrické
  • Ultrazvukové
  • Palpační

Invazivní metoda

Invazivní metoda měření krevního tlaku je nejpřesnější metoda měření. Nevýhodou je však dostupnost a rizikovost. Používá se pro měření krevního tlaku v kritický stavech pacienta. Do krevního (hrdelní, podklíčkovou nebo stehenní žílou) oběhu pacienta se zavádí katetr s čidlem a monitoruje se tlak krve.

Neinvazivní metody

Druhy tlakoměrů:

 • Rtuťové (zapotřebí je při měření tlaku krve fonendoskop = stetoskop)
 • Elektronické (fonendoskop není potřeba)

Rtuťový tlakoměrElektronický tlakoměr

Auskultační metoda

Korotkovova technika měření krevního tlaku je považována za přetrvávající standard. Tato metoda spočívá v poslechu (stetoskopem) tzv. Korotkovových ozev. Při natlakování manžety neprochází tepnou krev. V okamžiku vypouštění manžety, dochází k opětovnému proudění krve, což se projevuje slyšitelnými ozvami. První slyšitelná ozva odpovídá hodnotě systolického tlaku, poslední slyšitelná ozva pak hodnotě diastolického tlaku.

Oscilometrická metoda

Současné elektronické přístroje umožňují měření krevního tlaku na paži, zápěstí a prstu pomocí oscilometrické metody měření krevního tlaku. Tato metoda je pohodlná a výsledek Vašeho měření krevního tlaku zjistíte přímo na displeji bez použití stetoskopu.

Palpační metody

Palpační metoda měření krevního tlaku (palpace je lehké mechanické stlačení za účelem zachycení postupující vlny proudící krve) je možná pro určení systolického krevního tlaku. Palpací můžeme posuzovat několik vlastností tepu: frekvenci, rytmus, amplitudu a sílu nárazu tepových vln. Měření krevního tlaku se nejčastěji provádí na krkavici nebo na vřetenní tepně.


https://cms.nebesa.webnode.cz/