SMRT

Smrt se neřídí našimi plány.

Smrt je (z biologického a lékařského hlediska) zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují. Umírání je postupný proces na jehož konci je smrt. Smrt je tedy stav organismu po ukončení života. Smrt nelze zaměňovat s umíráním, neboť umírání je jedna z fází života organismu.

 

 

 

Zármutek je normální reakce na ztrátu. Zármutek je proces. Zármutek neprobíhá v nějakém pevném pořádku, stejně jako se tomu neděje u běžného života. V zármutku se objeví a zase zmizí mnoho různých emocí a reakcí na ně, aby se některé objevily znova a jiné se už nevrátí.

Zármutek se nesoustředí pouze na vaše emoce. Zármutek má taktéž vliv na vaše myšlenky, fyzické zdraví, vztahy a vytváří duševní nepokoj.

Jestliže procházíte zármutkem, připusťte si, prožijte a vyjádřete všechny emoce a reakce na ně, které vám ztráta přinesla nebo přináší. Buďte sama sobě dobrým posluchačem. Prociťte své emoce. To co cítíte, je hodnotná informace. Snažte se pochopit, co vám vaše pocity říkají. Buďte trpěliví. Každý truchlí svým způsobem různě dlouhou dobu.

  Na co myslíte Jak se cítíte Co může pomoci
Šok/Otupělost

Toto je nejpřirozenější způsob obrany, pomáhá vám otupit vaši mysl a srdce dokud nejste připravení postavit se emocím spojeným se zármutkem

 • To je snad zlý sen
 • Cítím se jako ztracený v mlze
 • To nemůže být pravda
 • Jako robot
 • Ztracený bez cíle
 • Ochromený, bez emocí
Přistupujte k šoku:
 • péčí o sebe sama
 • Jezte vydatná jídla, třeba jen malé porce
 • Procházejte se, pracujte na zahradě, cvičte
Zlost

Tato přirozená reakce může být namířena na vás samotného, ostatní, osobu, kterou jste ztratili nebo Boha.

 • Proč já?
 • Proč ona?
 • Proč teď?
 • Jak se odvážil mi to udělat?
 • Podrážděný
 • Nepřiměřeně reagující na maličkosti
 • Ostatní jsou na vině
 • Mimo kontrolu
Uvolněte zlobu:
 • Chůzí, plaváním, cvičením
 • Uklízením, umytím auta
 • Křičením do polštáře
Vina

Tyto pocity jsou přirozené ačkoliv nejsou vždy reálné

 • Kdyby jenom…
 • Udělal jsem správně?
 • Kdybych tak…
 • Zodpovědný za něco, co jste neudělal
 • Dělající si výčitky
 • Zahanbený
Pracujte s pocitem viny:
 • Mluvte o svých pocitech s někým, kdo vám rozumí
Úleva

Pocit přirozené úlevy vás může potkat po smrti osoby, o kterou jste pečovali

 • Nakonec je po všem
 • Jsem rád, že už dál netrpí
 • Už si nemusím dělat starosti
 • Lehčí
 • Volnější
 • Jako když z vás někdo sejmul velké závaží
Odpověď na pocit úlevy:
 • S porozuměním ne s vinou
Úzkost/Panika

Určitá úroveň úzkosti je normální, jestliže ale pocit úzkosti přetrvává a ovlivňuje vaše fungování, vyhledejte pomoc profesionála

 • Zbláznil jsem se?
 • Budu se někdy cítit lépe?
 • Jak mám fungovat?
 • Bojíte se zůstat sám
 • Máte obavy z budoucnosti
 • Bojíte se, že se něco stane
 • Paralyzovaný
 • Ztrácíte kontrolu
Reagujte na úzkost:
 • Mluvte o svých pocitech
 • Zabavte se nějakou fyzickou aktivitou
Deprese

Určitá úroveň deprese je normální součástí zármutku a měla by časem odeznít. Jestliže deprese přetrvává a ovlivňuje vaše každodenní aktivity nabo jestliže vážně přemýšlíte o ukončení vašeho života, vyhledejte profesionální pomoc.

 • Jak mám pokračovat
 • Život je smutný
 • Je to beznadějné
 • Jsem vyčerpaný
 • Bolest, smutek, prázdnota, beznaděj
 • Nechutenství
 • Neschopnost spát nebo naopak delší spánek než obvykle
 • Bolesti hlavy, zad, žaludeční nevolnost
 • Neschopnost koncentrovat se
 • Nezájem o obvyklé zábavy
 • Nezájem o přátele
Reagujte na depresi:
 • Mluvte o ní s ostatními
 • Udělejte něco speciálního pro sebe a pro ostatní
 • Choďte, plavte, pracujte na zahradě
Smutek/Osamění

Počáteční návštěvy odešly a vrátily se ke svým životům. Přirozeně, pocity zármutku zesílí, zůstanete-li sami

 • Dům vypadá tak prázdný
 • Noci jsou nejtěžší
 • Nepřekonatelný smutek a prázdnota
 • Izolovanost
Bojujte proti smutku:
 • Hovořte o svých pocitech
Zmatenost/Neschopnost soustředit se

Vaše energie se soustředí ve vašem srdci. Tento stav pomine

 • Cítím se jako bych ztrácel rozum
 • Nemohu si na nic vzpomenout
 • Nerozumím, co mi ostatní říkají
 • Zmatený
 • Bezmyšlenkovitý
 • Frustrovaný
 • Neschopný sledovat konverzaci
Vylečte svou nesoustředěnost:
 • Buďte na sebe hodný
 • Pište si seznamy
 • Požádejte ostatní, aby vám připomínali důležitá data a události
Chování spojené s truchlením

Toto vše je přirozená součást truchlení. Nezblázníte se.

Chování spojené s truchlením může zahrnovat:
 • Hovoříte s vaším blízkým
 • Znovu a znovu si opakujete události, které předcházely smrti
 • Slyšíte hlas vašeho blízkého
Chování spojené s truchlením může zahrnovat:
 • Časté návštěvy hřbitova nebo jejich úplné odmítání
 • Sny o vašem blízkém nebo rozmrzelost z toho, že sny nepřicházej

Přijměte vaše současné chování, ale jestliže budete mít dlouhodobější problémy s jídlem, spánkem nebo vážně pomýšlíte na sebevraždu, vyhledejte profesionální pomoc

 

 Nejrůznější lékařská péče nám může sice život prodloužit, ale nemůže smrt zrušit! Není smysluplné před tím zavírat oči. Proč existuje smrt, kde se vzala?!
 

Nekrangelie

Nekrangelie (slovo vzniklo složením řeckého νεκρός (nekrós, „mrtvý, zemřelý“) a άγγελος (angelos, „posel“) se nazývá okultní jev, při němž se umírající osoba nějakým způsobem projeví člověku, zpravidla příbuznému nebo jinak blízkému, a podá mu tak zprávu – buď o svém úmrtí, nebo někdy i jinou důležitou informaci, kterou mu za života nestihla sdělit – kam ukryla poklad, komu odkazuje majetek, kdo nese vinu na její smrti, varuje příbuzného před nebezpečím  Nekrangelie může mít celou řadu podob. Příklady:

 • Člověku se zastaví hodinky právě v okamžiku, kdy jeho příbuzný zemřel.
 • Člověk slyší z dálky hlas umírajícího.
 • Ze zdi spadne zrcadlo, a ohlašuje tak úmrtí.
 • Fotografie umírajícího náhle zamrká.
 • Odmítnutý muž se zjeví na svatbě své vyvolené.
 • Člověk slyší v domě tajemnou hudbu.
 • Často se nekrangelie projevuje ve snu – člověku se zdá o umírajícím a ten právě oné noci zemře.

https://cms.nebesa.webnode.cz/