MOČOVÝ MĚCHÝŘ

- vesica urinaria
- nepárový orgán
- ze dna vystupuje močová trubice
- svalový orgán dutý
- je uložen v malé pánvi za sponou stydkou
- zpětnému vrácení moči do močovodů brání svalovina stěny močového měchýře, která obaluje koncové úseky močovodů

sliznice
- jasně červená barva
- je složena v řasy
- pouze na spodině je ohraničené trojúhelníkové pole bez řas - je hladké
- ohraničuje ústí obou močovodů a vstup do močové trubice

náplň
- 700 ml
- většinou se naplňuje 500 ml
- první nutkání na močení je při 150 ml
- při množství 200 ml lze moč měchýř vyšetřit pohmatem

vyprázdnění
- mikce
- reflexní děj
- centrum je v bederní míše
- při zvětšení objemu -> dráždí se receptory -> informace jsou vedeny do bederní míchy -> pocit na močení -> uvolnění vnitřního svěrače močové trubice
- 2 druhy svěračů
a)vnitřní
- hladká svalovina
- nemůže ji potlačit
b) vnější
- příčně pruhovaná svalovina
- můžeme ji potlačit vůlí


https://cms.nebesa.webnode.cz/