INKONTINENCE-PLENY

Absorpční pomůcky pro inkontinenci jsou při splnění určitých kritérií hrazeny na poukaz z veřejného zdravotního pojištění. Způsob úhrady nastavuje zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, který člení úhradu absorbčních pomůcek do následujících kategorií:

 

Čísl. Skupina Název druhu prostředku zdravotnické techniky Poznámka Výše úhrad
11 2 Absorpční prostředky pro inkontinentní – kalhotky plenkové Maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno pacientům v ústavní péči a odborných léčebnách Nejvýše do 1.400 Kč/měsíc
12 2 Absorpční prostředky pro inkontinentní – vložky pro lehkou inkontinenci Maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno pacientům v ústavní péči a odborných léčebnách Nejvýše do 550 Kč/měsíc
13 2 Absorpční prostředky pro inkontinentní – vložné pleny Maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno pacientům v ústavní péči a odborných léčebnách Nejvýše do 900 Kč/měsíc
14 2 Fixace absorpčních prostředků pro inkontinenci Maximálně 24 ks ročně, nehrazeno pacientům v ústavní péči a odborných léčebnách Nejvýše do 190 Kč/rok
    Podložky absorpční Max 60 ks měsíčně Spoluúčast pacienta na úhradě 25%

Výše úhrady v tabulce je maximální o reálné výši úhrady rozhodne vždy ošetřující lékař na základě diagnózy pacienta.

Potřebujete-li pro vašeho blízkého pomůcky pro inkontinenci, obraťte se na ošetřujícího praktického lékaře, který stanoví způsob léčby a pomůcky může též předepsat. Při výběru vhodné pomůcky vždy zohledněte všechna kritéria pro vhodnou pomůcky, tak jak jsou uvedena výše v textu.

 

 

 

Při výběru vhodné pomůcky je třeba zohlednit:

 • Stupeň úniku moči – množství uniklé moči i četnost nechtěných úniků - na trhu naleznete pomůcky s různým stupněm absorbce, který bývá označen např. systémem kapiček, kdy nejmenší počet kapiček vyjadřuje nejnižší absorbci
 • Obvod pasu a boků – systém značení velikosti kalhotek je většinou podobný systému značení velikostí oblečení – XS, S, M, L, XL.
 • Mobilita – je uživatel schopen pohybu, je připoután na lůžko?
 • Stupeň samostatnosti – je uživatel pomůcky schopen si pomůcku vyměnit sám, potřebuje při výměně asistenci. Je-li pacient schopen si pomůcku sám vyměnit, je vhodné volit takový typ pomůcky, který mu tuto výměnu umožní. V takovém případě jsou nejvhodnější natahovací kalhotky, které se oblékají jako běžné spodní prádlo nebo kalhotky s pásem, který usnadňuje manipulaci s pomůckou a umožňuje její jednoduché upevnění.
 • Citlivost pokožky – je pokožka více citlivá? Jestliže je pokožka citlivá a má sklon k opruzení, je vhodné volit pomůcky z prodyšného materiálu, které pokožce umožní volně dýchat a přitom stále poskytují ochranu před protečením. Velkou roli hraje i výběr vhodné velikosti a typu pomůcky, čím méně pokožky je zakryto, tím lépe.
 • Schopnost jít na toaletu – je schopen jít sám na toaletu, potřebuje asistenci? Je-li pacient schopen dojít si na toaletu, je vhodné volit takovou pomůcku, která umožňuje opakované svlečení a oblečení. Pacienta bychom měli v jeho schopnosti jít sám na toaletu co nejvíce podporovat, opět jsou vhodné navlékací kalhotky nebo kalhotky s pásem.
 • Vložné pleny + fixační kalhotky

  obrázek produktu

  Navlékací absorpční kalhotky

  Navlékací absorpční kalhotky patří k nové generaci produktů určených pro těžkou inkontinenci. Díky jednoduchému způsobu oblékání, jako u běžného spodního prádla, jsou kalhotky blízké běžnému způsobu života pacienta. Různé velikosti a savosti pomůcky uspokojí potřeby každého pacienta. Tento typ pomůcky je obvykle vyroben z prodyšného materiálu, který chrání pokožku Díky způsobu oblékání je pomůcka vhodná pro soběstačné pacienty, kteří si ji mohou sami obléknout a svléknout a tímto způsobem je též možné ušetřit náklady nutné na asistenci. Na českém trhu se můžete například setkat s navlékacími kalhotkami

  Tento takzvaný dvoudílný systém je vhodný pro mobilní pacienty se středním stupněm inkontinence. Ačkoliv tento systém zajišťuje efektivní ochranu proti protečení v současnosti je hlavně z důvodu lepšího pohodlí a menšího rizika protečení již nahrazován navlékacími kalhotkami podobnými spodnímu prádlu.

Absorpční kalhotky s pásem

Absorpční kalhotky s pásem patří k nové generaci pomůcek pro těžkou inkontinenci. Díky pásu se kalhotky velmi jednoduše nasazují a pacientovi bezpečně a pohodlně sedí na těle

 

 

 

 

Absorpční plenkové kalhotky

Absorpční plenkové kalhotky jsou klasickým výrobkem pro těžkou inkontinenci. Tento systém zajišťuje efektivní ochranu proti protečení a možnost opakovaného zapínání a rozepínání pomůcky tak, aby se co nejlépe uzpůsobila tělu pacienta. K dispozici jsou kalhotky různé velikosti a savosti

 

 •  

https://cms.nebesa.webnode.cz/