PASOVÝ OPAR

Herpes zoster – neboli pásový opar je bolestivé virové onemocnění. Většina těch, kdo prodělali onemocnění planými neštovicemi, si jistě vzpomíná, jak se s „pupínkovou nemocí“ dojemně loučila, neboť plané neštovice má přeci každý jen jednou za život. Jenže onen virus – varicella – který plané neštovice způsobuje, tento slib, že už se víckrát nevrátí, dodržuje jen částečně. Přetrvá nenápadně v nervových buňkách (spinálních gangliích) a přijde-li podnět, převlékne kabát a vrátí se. V podobě pásového oparu.

Spouštěcím mechanismem bývá také často šok, stres, úraz či porucha výživy.

Pásový opar je tedy druhé kolo onemocnění planými neštovicemi. Po vyléčení této nemoci se virus už na scénu nevrací. Platí pro něj tedy pravidlo dvakrát a dost.

Základním znakem nemoci je tvorba puchýřků v ohraničených pásovitých ložiscích. Jedná se vlastně o vnější projev zánětu nervu.

Inkubační doba je 7 – 14 dní (u planých neštovic 13 – 14). Období nakažlivosti bývá zhruba 1 – 2 dny před prvními příznaky a maximálně 5 dní po objevení puchýřků (po jejich zaschnutí).

Příznaky a projevy pásového oparu

Prvním hlavním příznakem je bolestivostpálení, píchání, pnutí v místě, kde se zhruba do 2 dnů začínají objevovat červené skvrnky, které postupně vystupují a v jejich středu se začíná objevovat čirá tekutina. Vzniká puchýřek, tekutina v něm postupně žloutne a kalí se, puchýřek zasychá, mění se ve stroupek, který se odlupuje.

Místa výskytu bývají nejčastěji hrudník, bedra, obličej v okolí očí.. Pásový opar se však může rozvinout téměř kdekoliv na těle.

Výsev se objevuje v pruzích (podle dermatomů – oblastí inervovaných jedním míšním segmentem). Tyto pruhy puchýřků se na hrudníku a bedrech šíří od páteře k ose spojující pupík s hrudní kostí. Obyčejně je výsev jednostranný.

Spolu s kožními změnami se onemocnění může projevovat celkovou schváceností, malátností, slabostí, zažívacími potížemi, teplota se objevuje někdy (horečka u tohoto onemocnění není obvyklá).

Časté je také zduření místních lymfatických uzlin.

Léčba pásového oparu

Léčba pásového oparu by měla být zahájena co nejdříve po nástupu příznaků (nejlépe do 3 dnů). Nevyskytnou-li se komplikace, trvá léčba 5 – 7 dní.


https://cms.nebesa.webnode.cz/