HODNOCENÍ -TESTY -PRO SENIORY

Rychlý sreening demence – dotazník určený pro rodinu a přátele

- slouží ke kvantifikaci obtíží s pamětí

Jak často nebo v jaké míře Váš blízký:

1. Opakuje se a ptá se znovu a znovu na to samé

2. Zapomíná více než dříve zejména věci, které se staly nedávno, před chvílí

3. Zapomíná brát léky, nakoupit najednou více věcí a podobně

4. Zapomene na schůzku, svátek, rodinnou oslavu

5. Je smutnější nebo bezradnější než dříve

6. Má problémy s počítáním, vedením účtu a podobně

7. Nemá již takový zájem o dřívější záliby a koníčky

8. Potřebuje pomoc nebo alespoň radu při jídle, oblékání či hygieně

9. Je vznětlivější, podezíravý, neklidný, mluví nesmyslně nebo vidí a slyší to,

co ve skutečnosti neexistuje

10. Zhoršila se jeho schopnost řídit automobil

11. Hledá slova, mluví méně plynule, zapomíná jména

Hodnoťte následujícím způsobem

0 – ano, často

1 – někdy

2 – ne

Výsledek:……………………

Maximum 22 bodů odpovídá normě

ODHAD ZMATENOSTI

 

ZKRÁCENÝ MENTÁLNÍ BODOVACÍ TEST

pro ošetřovatelské zhodnocení

(Jeden bod za každou správnou odpověď. Je-li počet nižší než 7 bodů, jedná se

o zmatenost.)

Zeptejte se nemocného na:

1. Věk

2. Čas do nejbližší hodiny

3. Adresu (pro připomenutí: Na konci testu by měla být adresa pacientem

zopakována, abychom se ujistili, že pacient dobře slyšel.)

4. Rok

5. Jméno nemocnice

6. Poznání alespoň dvou osob (např. sestra, lékař)

7. Datum narození

8. Rok první světové války

9. Jméno současného prezidenta

10. Odečítat zpět od 20 do 1 nebo vyjmenovat zpětně měsíce v roce prosinec -

leden

Geriatrická škála deprese

 

1. Jste spokojen/a s tím, jak nyní žijete?

ANO – 0 / NE - 1

2. Jaké jsou Vaše činnosti a zájmy - stejné jako dříve nebo jste většiny z nich zanechal/a?

STEJNÉ – 0 / ZANECHAL/A - 1

3. Máte někdy pocit nicoty a prázdnosti Vašeho života?

ANO – 1 / NE - 0

4. Často se nudíte?

ANO – 1 / NE - 0

5. Jaká je převážně Vaše nálada, dobrá nebo špatná?

DOBRÁ – 0 / ŠPATNÁ - 1

6. Bojíte se často, že se Vám přihodí něco zlého?

ANO – 1 / NE - 0

7. Cítíte se většinou šťastný/á nebo nešťastný/á?

ŠŤASTNÝ/Á – 0 / NEŠŤASTNÝ/Á -1

8. Míváte často nebo převážně pocit bezmoci?

ANO - 1 / NE - 0

9. Zůstáváte raději doma nebo máte raději společnost?

DOMA - 1 / SPOLEČNOST - 0

10. Máte problémy s pamětí, které jsou podle Vašeho názoru horší než u Vašich vrstevníků?

ANO - 1 / NE - 0

11. Myslíte si, že žijeme v hezké době?

ANO - 0 / NE – 1

12. Míváte někdy nebo dokonce často pocity, že jste pro ostatní bezcenný, že si Vás neváží,

nerespektují Vás, nemají Vás rádi?

ANO, mívám ten pocit - 1 / NE - 0

13. Cítíte se převážně dobře, plný/á energie, chuti do života?

ANO - 0 / NE - 1

14. Míváte pocity beznaděje ze situace své, ze svého okolí či ze svého osudu?

ANO, myslím si to - 1 / NE - 0

15. Myslíte si, že se většině lidí daří lépe než Vám?

ANO, myslím si to - 1 / NE - 0

Hodnocení:

 

0-7 bodů odpovídá normě

8-12 bodů mírná deprese

13-15 bodů těžká deprese

Dotazník pro pacienty s podezřením na hyperplazii prostaty

Zodpovězte, prosím, otázky vzhledem k posledním 4 týdnům :

1. Jak často jste měl pocit nevyprázdněného měchýře po vymočení?

2. Jak často jste musel močit znovu po méně než 2 hodinách po předchozím

močení?

3. Jak často jste pozoroval, že jste močení několikrát přerušil a znovu započal?

4. Jak často jste močení jen s obtížemi oddálil?

5. Jak často jste měl slabý proud moči?

6. Jak často jste musel po započetí močení tlačit?

7. Kolikrát jste musel vstávat v noci na močení?

Klíč k hodnocení :

Body 1–6

0 - vůbec ne

1 - méně než v jedné pětině případů

2 - méně než v polovině případů

3 - asi v polovině případů

4 - více než v polovině případů

5 - téměř vždy

Bod 7

0 - ani jednou

1 - jednou

2 - dvakrát

3 - třikrát

4 - čtyřikrát

5 - pětkrát a vícekrát

Vyhodnocení celkového skóre:

 

0 bez symptomů

1-7 mírně symptomatické

8-19 středně symptomatické

20-35 výrazně symptomatické

 


https://cms.nebesa.webnode.cz/