HOSPITALIZACE V NEMOCNICI

K hospitalizaci je klient přijat zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře, a to na ambulanci příslušného oddělení.(Každý nemocný může zvolit k léčbě nemocnici podle vlastního výběru.). V případě plánované hospitalizace je možné se objednat telefonicky nebo osobně na ambulanci příslušného oddělení, kde vám podají i přesné informace o příjmu. Při změně vašeho zdravotního stavu (i při běžném nachlazení) nebo jiných komplikacích, znemožňujících nástup k plánované hospitalizaci, prosíme, kontaktujte příslušnou ambulanci. Pobyt v nemocnici pro dítě znamená značné psychické zatížení. Proto nabízíme možnost společné hospitalizace dítěte s rodičem nebo blízkým příbuzným (do 6 let věku dítěte hradí zdravotní pojišťovna, u dítěte staršího 6 let hradí pobyt doprovod podle platného ceníku nemocnice). Všechny ambulance se nacházejí v přízemí. Do nemocnice vstoupíte hlavním vchodem, odkud vás informační tabule dovedou na příslušnou ambulanci nebo oddělení.

Co byste si měli vzít sebou?

 • občanský průkaz (cestovní pas), průkaz pojištěnce své zdravotní pojišťovny
 • doklad o pracovní neschopnosti (pokud jej již máte vystavený)
 • doporučení k hospitalizaci, výsledky vyšetření - předoperační vyšetření, lékařské nálezy a rentgenové snímky (pokud je máte k dispozici)
 • jméno a adresu praktického lékaře a lékaře specialisty(např. kardiologa, internisty, diabetologa, chirurga, gynekologa, cévního specialisty), ke kterému budete po propuštění z nemocnice předáni do péče
 • kontakt na vaši nejbližší osobu (adresa, telefonní číslo)
 • rozpis užívaných léků, popř. léky, které pravidelně užíváte v originálním balení (v nemocnici nemusí být léky, které užíváte, při příjmu hned k dispozici)
 • toaletní potřeby, pyžamo, župan, přezůvky
 • potřebné kompenzační pomůcky, které používáte - brýle, berle, hůl, protézu, naslouchátko apod.
 • je vhodné mít u sebe jen minimální obnos peněz

 

Jak probíhá příjem k hospitalizaci?

Na ambulanci přijímající lékař a sestra od vás převezmou doporučení k hospitalizaci a výsledky vyšetření, které máte k dispozici. Zapíší do zdravotnické dokumentace vaše osobní a identifikační údaje. Lékař při přijímacím pohovoru zjistí vaši anamnézu (předchozí prodělané nemoci a operace, rodinnou anamnézu) a průběh vašich současných problémů, které jsou důvodem k hospitalizaci. Bude vás informovat o vašem aktuálním zdravotním stavu, dohodne s vámi postup vašeho vyšetření a léčby, úpravu léčebného, pohybového a dietního režimu a zajistí váš souhlas s hospitalizací. Informujte lékaře o své dosavadní léčbě a o lécích, které pravidelně užíváte. Během hospitalizace však užívejte pouze léky, které vám předepíše váš ošetřující lékař v nemocnici. Pokud trpíte alergií na léky, potraviny nebo jiné látky, při příjmu o tom nezapomeňte zdravotnický personál upozornit.

Jak je to se stravováním?

Klientům se strava podává 3x denně ve speciálních podnosech. Ležícím pacientům je strava podávána k lůžku, a pokud je to nezbytné, sestra nebo ošetřovatelka pacienta nakrmí. Strava v nemocnici je přizpůsobena vašemu zdravotnímu stavu a je součástí vaší léčby. Lze umožnit výjimky v případě zvláštních stravovacích návyků, ale vždy jen po domluvě s ošetřujícím lékařem a musí být v souladu s léčebným plánem

regulační poplatky

Výběr regulačních poplatků ukládá zákonná norma, která je pro nás závazná.

 • Za ambulantní vyšetření lékařem činí poplatek 30,- Kč a je splatný ihned - ambulance vystaví podklad pro vyúčtování, přímá platba proběhne v recepci v přízemí nemocnice.
 • Za vyšetření lékařem v pohotovosti uhradí klient poplatek 90,- Kč a je splatný ihned - ambulance vystaví podklad pro vyúčtování, přímá platba proběhne v recepci v přízemí nemocnice.

Způsob platby za hospitalizaci:

 • Regulační poplatek stanovený ministerstvem zdravotnictví za každý den hospitalizace (kromě propustek) činí 60,- Kč. Pacient nebo zákonný zástupce musí uhradit poplatek v celkové výši dané počtem dní strávených ve zdravotnickém zařízení, a to nejlépe ihned při propuštění, nejdéle do 8 kalendářních dnů po propuštění z ústavní péče.
 • Dále vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v případě, kdy je pacient umístěn ve zdravotnickém zařízení po dobu delší než 30 dní.
 • Oddělení vystaví podklad pro vyúčtování, přímá platba proběhne v recepci v přízemí nemocnice. Pozdější úhrada je možná složenkou nebo převodem

https://cms.nebesa.webnode.cz/