Aplikace léků

 

Příprava inzulínu

- PUR - z pankreatu hovězího dobytka a vepřů - poté jsou chromatograficky čištěny; označeny jako PUR (1 ml = 40 m.j.), př. PUR-Neutral
- MC - z pankreatu pouze jednoho druhu zvířete; označené jako MC - monokomponentní (1 ml = 100 m.j.) př. Actrapid
- humánní inzulíny jsou kvalitnější (př. HM MIX 30, Humalog, Humulín) - jsou připravovány
o synteticky
o z pankreatu dobytka a upravené
- plní se do lahviček po 10 ml, nebo jako náplně do inzulínových per

Rozdělení podle začátku doby působení


krystalický inzulín

- působí ihned po aplikaci
- čirý roztok
- značený žlutě
- aplikace - s.c., i.m., jako jediný i.v. !!!

depotní inzulín
- doba působení 12 - 36 hodin
- suspenze (zakalená tekutina)
- uchováváme v lednici
- aplikace - s.c., i.m., NE i.v. !!!

kombinovaný inzulín
- směs krystalického a depotního inzulínu
- např. 10 jednotek krystalického a 10 jednotek depotního
- zásada: do inzulínové stříkačky nasajeme jako první vždy krystalický poté depotní inzulín

Čím aplikujeme inzulín

- inzulínovou injekční stříkačkou - tzv. "inzulínkou"
- inzulínovým perem
- prostřednictvím inzulínové pumpy
o elektromechanické zařízení z jehož rezervoáru je automaticky vydáváno potřebné množství inzulínu - 1ml = 500 m.j.

Jak aplikujeme inzulín

- vytvoříme řasu, aspirujeme a poté aplikujeme pod úhlem 45°
- vytvoříme řasu, aspirujeme a poté aplikujeme pod úhlem 90° - kolmo k tělu
- bez vytvoření řasy, lehce propneme kůži a poté aplikujeme bez aspirace pod úhlem 90° - aplikace inzulínovým perem

Zásady při aplikaci

- zkontrolovat název, druh inzulínu, způsob podání, množství
- depotní inzulín vždy promíchat
- při podání kombinovaného inzulínu (směs krystalického a depotního inzulínu) vždy natáhnout do stříkačky jako první krystalický inzulín
- dezinfikace zátky
- v injekční stříkačce musí být bez vzduchu
- aplikujeme 15 - 20 min. před jídlem - humuliny těsně před jídlem
- při aplikaci na nemocničním oddělení musí být vše popsáno - pokoj, pacient, druh, množství, jak budeme aplikovat

aplikace s.c. - prevence tromboembolické nemoci (TEN)

antikoagulancia
- prevence TEN
- Heparin, Fraxiparin
- aplikuje se před operací i po operaci - u operantů den i více před operací
- u pacientů upoutaných na lůžko
 
 

Heparin

- ideální aplikace do břicha - pod pupek napravo nebo nalevo
- ordinace většinou 5 000 jednotek
- 1 ml = 1 ampule = 25 000 jednotek - aplikujeme tedy 0,2 ml - 2 ml injekční stříkačku
- aplikace jako inzulín , řasa, 45°, aspirace, aplikace

Fraxiparin

- připraven průmyslově
- stříkačka s určitým množství léku, zatavené v obalu
- aplikace:
o do břicha
o utvořit kožní řasu, řasu pořád držím
o 90°, neaspiruji, aplikuji celou dávku, pořád držím řasu
o po vpravení léku řasu pustím a přiložím čtverec

Aplikace inj. i.m.
- léky ve vodném roztoku, olejnaté, suspenze
- obsah do 20 ml
- nejčastěji aplikuje sestra
- dbáme, aby byl lék vpraven do svalu, ne do tukové tkáně = vznik komplikací
- nástup účinku za 5 - 10 min.


Výhody i.m. podání:
- rychlost vstřebávání je rychlejší než při s.c. - svaly více prokrveny
- svalová tkáň může přijmout větší objem tekutin
- léky, které dráždí podkožní tkáň, můžeme bez komplikací podat i.m.

Podáváme za účelem:

- terapeutickým
- diagnostickým
- profylaktickým (tetanus)

 

 

 

Aplikace inj. v práci sestry


- inj. sestra vykonává činnost, kterou plní ordinaci lékaře a kterou vykonává na kterémkoliv úseku zdravotnické péče
- zodpovídá za:
o správný způsob přípravy
o aplikaci
o sledování účinku
o asistence
o záznamy o provedeném úkonu

Injekce


- vpravení sterilního roztoku do organismu (tkáně, cévního systému, do tělních dutin atd.) pomocí injekční jehly a stříkačky za účelem:
o preventivním - očkování
o léčebným - ovlivnění nemoci a jejich příznaků
o diagnostickým

- pro inj. léčbu se rozhoduje lékař v případě, kdy podání léku jinou formou není možné, žádoucí nebo účelné, např.:
o bezvědomí
o stavy obluzení, dezorientace
o choroby GIT (zvracení, pankreatitida)
o lék se v GIT nevstřebává nebo je v jejím prostředí ničen (inzulín)
o účinek jinou cestou by se dostavil za dlouhou dobu
o lék nutné podat přesně a beze ztrát
o v krátké době zneutralizovat nebezpečnou látku (otravy, uštknutí)

- aplikujeme na různá místa těla, název odvozen od místa vpichu:
o do kůže intradermálně (intrakutálně) i.d./i.c.
o pod kůži subkutálně s.c.
o do svalu intramuskulárně i.m.
o do žíly intravenozně i.v.
o do tepny intraarteriálně i.a.
o do srdce intrakardiálně
o do kloubu intraartikulárně (punkce)
o do páteř. kanálu intratekálně
o do tělních dutinZásady pro aplikaci inj.

- sestra ovládat techniky jednotlivých aplikací
- hygiena
- pracovat sterilně
- při narušení sterility vyměnit pomůcky
- trojí kontrola naordinovaného léku
- střídat místa vpichu
- po aplikaci zkontrolovat pacienta (30 min)

Pomůcky


- vhodné injekční jehly
- dostatečně velké injekční stříkačky
- desinfekce, čtverce buničiny
- emitní miska
- naordinovaný lék
- záznam ordinace
- náplast
- vše na tácku

Postup při aplikaci


- lék v ampulce sklepnout
- desinfikovat
- odlomit hrdlo
- léky v lahvičkách s gumovou látkou a kovovým krytem - středovou část krytu odloupneme vydesinfikujeme, lék v prášku naředíme (ředicí roztok - destilovaná voda, fyziologický roztok, voda pro injekce)
- injekční stříkačku, perforační jehlu - nasadit na kónus - lék nasát z ampulky
- lék je možné nasát kónusem injekční stříkačky
- pozor na střepy - padnou-li do ampulky odstranit, vzít lék nový
- ampulky se odstraňují až po aplikaci
- neschováváme otevřenou ampulku se zbytkem léku
- vypudíme vzduchovou bublinu ze stříkačky
- nasadím jehlu se kterou budeme aplikovat
- papírový obal po jehle nebo stříkačce si popíši (číslo pokoje/lůžka/jméno pacienta/jméno léku/způsob aplikace)
- desinfekce místa vpichu tampónem nebo čtverečkem s desinfekčním prostředkem
- komunikace s pacientem

Aplikace jednotlivých druhů injekcí


Aplikace inj. i.d.
- aplikace léku do kůže za účelem:
o diagnostickým - tuberkulinové, alergologické zkoušky
o profylaktickým - aktivní vakcinace - očkování
o terapeutickým - symptomatická léčba vakcínou
- množství 0,1 - 0,5 ml
- aplikuje lékař, ale i sestra
- místo vpichu: kůže předloktí, břicha, paže, rameno, záda
- technika vpichu: vydezinfikovanou pokožku propneme a krátkou slabou jehlu zavádíme téměř vodorovně s vrchní vrstvou kůže a při správné aplikaci se vytvoří bělavý pupen který brzy zmizí (trochu pálí, štípe); test na protilátky TBC
- test na Mesokain - množství viz výše. aplikuje se na předloktí, kolem místa vpichu označit tužkou, kontrola za 20 min, do dekurzu zápis (Mesokain, množství, ID, čas odečtení, výsledek reakce)

Aplikace inj. s.c.
- podáváme za účelem terapeutickým (výjimečně za účelem diagnostickým)
- pomalá resorpce
- účinek se dostavuje za 10 - 20 min.
- nejčastější místa vpichu:
o zevní strana paže - m. biceps brachii
o zevní strana stehna - m. gkvadricep femoris
o oblast břicha - m. rectus abdominis
o oblast dorzo gluteální - m. gluteus medius
- místo vpichu důležité => ovlivňuje účinnost (inzulin - z oblasti břicha se vstřebává rychleji než z hýždí
- léky ve vodném roztoku i suspenze
- obsah do 5 ml
- technika vpichu: krátká tenká jehla, stříkačku držíme shora, uděláme kožní řasu a aplikujeme pod úhlem 45°, uvolním kožní řasu - aspiruji (povytažení) - nesmím natáhnout krev, jestliže není krev aplikuji lék do podkoží, tamponuji, místo vpichu nemusíme lepit

Případné komplikace

- při porušení sterility nebo infikování místa vpichu
- při zanedbání aspirace může být lék vpraven do žíly

https://cms.nebesa.webnode.cz/