POMOC SENIORŮM

osobní asistenci vykonávají kvalifikovaní a vyškolení osobní asistenti, ošetřovatelé, popř. pečovatelé. Uživatelé jsou vybíráni z řad seniorů a handicapovaných obyvatel, kteří jsou odkázáni z části, nebo zcela na pomoc jiné osoby. Jedná se o uživatele, kteří nemohou nebo nechtějí být umístěni v jakémkoliv sociálním zařízení.... seniory, tzn. také pro seniory s těžkou stařeckou demencí, pro seniory po cévních mozkových příhodách popř. s následným ochrnutím, pro seniory s diagnozou Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby apod. Všechny tyto výše uvedené diagnozy a ještě mnohé další přinášejí seniorům nemalé bolesti. Ne vždy je dostačujícím prostředkem pro ztišení bolesti aplikace uklidňujících léků.

Základní činnosti

  • poskytnutí osobní asistence v bytech jednotlivých uživatelů
  • pomoc při zajištění stravy
  • příprava a podávání stravy
  • pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti (nácvik hrubé a jemné motoriky, trénink paměti)
  • další aktivizační činnosti (vertikalizace, procházky venku za pomoci asistenta, nácvik s rehabilitačním chodítkem, s holí)
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod k lékaři, návštěva úřadů, pošty, obchodů apod.)

 

 

ASISTENCI  PROVÁDĚJÍ  ASISTENTKY (AKREDITOVANÉ PLATNOU VYHLÁŠKOU MZ,PRAXE)-PŘIVÝDĚLEK PO PRÁCI

Po - Pá - 65,- Kč / hodina

so-ne  PO DOMLUVĚ S RODINOU .

 

JSME Z OSTRAVY

kontakt :zlatedeti@seznam.cz

 


https://cms.nebesa.webnode.cz/