Přenos kyslíku, CO2, dechový objem

Přenos kyslíku
- váže se na hemoglobin -> oxyhemoglobin

Přenos CO2
I. volně rozpuštěný v krevní plazmě
- volná
- karbaminohemoglobin
II. karboxyhemoglobin
III. CO2 se v krevní plazmě váže ve formě uhličitanu

Mechanika dýchání
- nádech - aktivní (bránice, mezižeberní svaly)
- výdech - zmenšuje se objem tkáně; mezižeberní svaly, břišní svaly

Dechový objem
- 500 ml
- množství vzduchu, které jsme schopni vydechnout jedním výdechem

Vitální kapacita plic
- max množství vzduchu, které můžeme vydechnout po max nádechu
- spirometrie - měření výkonnosti plic

Inspirační rezervní objem
- množství vzduchu, které jsme schopni nadechnout po běžném nádechu

Expirační rezervní objem
- množství vzduchu, které jsme schopni vydechnout po běžném výdechu

eupnoe - je normální počet dechů
tachypnoe - zrychlené dechy
bradypnoe - zpomalená dechová frekvence


https://cms.nebesa.webnode.cz/