VIROVÉ HEPATITDY

- virová hepatitida je infekční virové onemocnění postihující především jaterní tkáň

Hepatitida A

- ID je 16 - 50 dnů, nejčastěji 25 - 30 dnů
- vyskytuje se obvykle na podzim a v zimě
- zdrojem nákazy je člověk - u nemocných koluje virus v krvi již v ID a v akutní fázi onemocnění je i ve stolici (v krvi je jen dočasně)
- nákaza se přenáší při přímém kontaktu s nemocným nebo prostřednictvím kontaminované vody a potravin, „nemoc špinavých rukou“
- onemocnění zanechává imunitu


 

klinika

a) akutní ikterická forma

- zvýšená TT, únava, tlak pod pravým podžebřím, nucení na zvracení, bolesti ve svalech a drobných kloubech, objeví se žloutenka (patrná na sklérách a na kůži), zvětšená játra a slezina, pozitivní jaterní funkční testy
- trvá několik týdnů, žloutenka poté ustupuje, jaterní funkce se zlepšují, mizí i subjektivní potíže

b) anikterická forma

- velmi prudký průběh, může vyvrcholit jaterní nedostatečností

léčba

- klid na lůžku, vitamíny, dieta, hepatoprotektiva, nezávadná pitná voda, ochrana potravin před
- důležitá je včasná dg a izolace nemocného
- preventivně se podává imunoglobulín osobám, které byly v kontaktu se zdrojem nákazy


 

Hepatitida B

- ID = 80 - 90 dní
- virus může v krvi přetrvávat i velmi dlouho, dokonce i trvale
- při laboratorním vyšetření je v krvi pozitivní HBsAg (zvláštní antigen na povrchu viru hepatitidy B, australský antigen
- šíří se parenterální aplikací krve nebo krevních derivátů zhotovených z krve (dialýza, operace, transfuze...)
- nebezpečí přenosu je i v nedostatečně sterilních nástrojích (diabetici při aplikaci inzulínu, manikúra, tetování, narkomani...)
- vstupní branou mohou být nepatrné oděrky na kůži a sliznicích, náhodné píchnutí jehlou ...
- byl prokázán přenos pohlavním stykem
- nejvíce jsou ohroženi zdravotníci
- hepatitida B může přejít do chronického zánětu jater (-> cirhosa jater)
- v určitém procentu vede k malignímu hematomu

léčba

- hospitalizace na infekčním oddělení, obvykle až do odeznění žloutenky
- dieta je v prvních dnech sacharidová (glycidová)
- klid na lůžku
- hepatoprotektiva, vitamíny, kortikoidy, imunosupresiva

Prevence

- dodržování hygienického a protiepidemického režimu ve zdravotnictví (jednorázové pomůcky), dokonalá sterilizace
- nosič HBsAg se vylučuje z dárcovství krve
- očkování


https://cms.nebesa.webnode.cz/