ALZHEIMER.ONEMOCNĚNÍ

 

Alzhiemerova choroba je degenerativní onemocnění mozku, v jehož některých oblastech odumírají mozkové buňky, vytváří se mikroskopické struktury, tzv. plaky a mozek není schopen pracovat tak, jak má. Nemocný si přestává pamatovat, přestává být schopen logicky uvažovat, přestává být schopen komunikovat, postupně ztrácí návyky a dovednosti. V posledních stádiích dochází k úplné ztrátě paměti, ke ztrátě intelektu, soudnosti, myšlení a nemocný je plně závislý na péči druhé osoby. Nemoc lze nazvat skrytou epidemií, protože v populaci stále přibývá nemocných a nemoc se objevuje ve stále víc a víc mladších věkových kategoriích. Nemoc může postihnout každého, bez ohledu na zaměstnání a vzdělání.

Alzheimerova choroba trvá v průměru cca 9 let, není léčitelná, ale průběh onemocnění lze oddálit včasným nasazením léčby. Proto je důležitá včasná diagnostika onemocnění a nepodceňování příznaků, které se na první pohled mohou jevit jako banální. Podezření na Alzheimerovu chorobu vzniká vždy, když jsou přítomny příznaky demence.

 

 

 

 

**příznaky**

 

1. Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníkůa vzpomenout si na ně později je normální. Lidé trpící duševní chorobou jako je například Alzheimerova nemoc však zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později.

2. Problémy s vykonáním běžných činností

Hodně vytížení lidé jsou občas roztržití, takže někdy nechají dušenou mrkev stát v kastrolu na sporáku a vzpomenou si na ni, až když už je po jídle. Lidé trpící Alzheimerovou chorobou například připraví jídlo a nejen, že ho zapomenout dát na stůl, ale zapomenou i na to, že ho vůbec udělali.

3. Problémy s řečí

Každý má někdy problém najít správné slovo, ale člověk s Alzheimerovou chorobou zapomíná i jednoduchá slova nebo je nahrazuje nesprávnými, a jeho věty pak nedávají smysl

4. Časová a místní dezorientace

Každý někdy zapomene, jaký je den a kam vlastně jede, je to normální. Ale lidé s Alzheimerovou nemocí se ztratí ve vlastní ulici a nevědí, kde jsou, jak se tam dostali, ani jak se dostanou domů.

5. Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek

Lidé se někdy tak zaberou do nějaké činnosti, že na chvíli zapomenou na dítě, které mají na starosti. Lidé s Alzheimerovou nemocí úplně zapomenou, že nějaké dítě existuje. Mohou se i nesmyslně obléknout, například si vezmou na sebe několik košil nebo halenek najednou.

6. Problémy s abstraktním myšlením

Bilancování šekové knížky může nekoho vyvést z míry, když je trochu komplikovanější než jindy. Člověk s Alzheimerovou nemocí může úplně zapomenou, co tačísla znamenají a co s nimi má dělat.

7. Zakládání věcí na nesprávné místo

Každý někdy někam založí peněženku nebo klíče. Člověk s Alzheimerovou nemocí dává věci na zcela nesmyslná místa : žehličku do ledničky nebo hodinky do cukřenky.

8. Změny v náladě nebo chování

Každý má někdy špatnou náladu. Člověk s Alzheimerovou nemocí podléhá prudkým změnám nálady. Náhle a nečekaně propukne v pláč nebo podlehne návalu hněvu, i když k tomu nemá žádný zjevný důvod.

9. Změny osobnosti

Lidské povahy se běžně do určité míry mění s věkem. Ale člověk s Alzheimerovou nemocí se může změnit zásadním způsobem. Stává se někdy velmi zmateným, podezíravým nebo ustrašeným.

10. Ztráta iniciativy

Když je člověk někdy znechucen domácími pracemi, zaměstnáním nebo společenskými povinnostmi, je to normální. Většinou se chuť do práce opět brzy dostaví. Člověk s Alzheimerovou nemocí může propadnout naprosté pasivitě a potřebuje neustále podněty, aby se do něčeho zapojil.

**průběh nemoci**

 

I. stádium

 • Horší vyjadřování, hledání slov
 • Obtíže v nových situacích
 • Obtíže s novými přistroji
 • Zhoršení paměti
 • Zhoršení orientace v čase i prostoru
 • Ztrácení i na dobře známých místech
 • Potíže s rozhodováním
 • Ztráta iniciativy, motivace
 • Depresivní nálada, apatie, či naopak agresivní chování
 • Ztráta zájmu i o koníčky a oblíbené činnosti

II. Stádium

 • Nepamatuje si zejména nedávné události a jména
 • Není schopen vést bez problémů samostatný život
 • Není schopen vařit, uklízet, nakupovat
 • Zhoršuje se jeho soběstačnost
 • Potřebuje pomoc s osobní hygienou, s mytím, oblékáním
 • Velmi špatně se vyjadřuje
 • Bloudí a chová se nepřiměřeně dané situaci , ani doma neví, kde je
 • Může trpět halucinacemi

III. stádium

 • Nepamatuje si zejména nedávné události a jména
 • Není schopen vést bez problémů samostatný život
 • Není schopen vařit, uklízet, nakupovat
 • Zhoršuje se jeho soběstačnost
 • Potřebuje pomoc s osobní hygienou, s mytím, oblékáním
 • Velmi špatně se vyjadřuje
 • Bloudí a chová se nepřiměřeně dané situaci , ani doma neví, kde je
 • Může trpět halucinacemi

https://cms.nebesa.webnode.cz/