Narkomani

Drogově závislí lidé jsou ve zvýšené míře ohroženi infekcí virem hepatitidy C. To se týká zejména lidí užívajících drogy injekčně. Z této skupiny jsou ohroženi především ti jedinci, kteří si půjčují jehly. Virus hepatitidy C se totiž přenáší krví

 

Závislí lidé se také mohou obávat kontaktu se zdravotnickým zařízením. Mohou se bát, že rodina a jejich široké okolí zjistí, že jsou závislí. Někdy se (prakticky bezdůvodně) obávají, že by byli nuceni k odvykací léčbě. U drogově závislých je také častější výskyt psychiatrických onemocnění, jako je například deprese . To dále zhoršuje přístup pacientů k terapii.

 

Účinek terapie chronické infekce virem hepatitidy C je stejný jako u ostatních nemocných. Již během 8 hodin po aplikaci léčivé látky – interferonu – je zabráněno dalšímu šíření infekce. Aby ale byla reálná šance na úplné vyléčení, je důležité, aby pacient spolupracoval s lékařem po dobu minimálně několika měsíců.

Pro zahájení dlouhodobé terapie, která je pro stát a zdravotnictví velmi nákladná, je proto důležitá možnost navázání spolupráce s pacientem. Samozřejmě to neznamená, že pacient bude automaticky nucen k léčbě. Pokud se k ní ale dobrovolně rozhodně, součinnost s lékařem nezbytná

 

Nechat vyšetřit byste se měli určitě v případech kdy:

 • jste nebo v minulosti jste byli uživateli nitrožilních drog, i když k tomu došlo jen jednou a před mnoha lety
 • jste byli v minulosti léčeni krevními produkty
 • podstupujete dlouhodobě dialýzu
 • máte abnormální výsledky jaterních testů
 • jste do roku 1992 podstoupili krevní transfuzi nebo transplantaci některého orgánu
 • jste se píchli použitou jehlou nebo se vám dostala krev cizí osoby na sliznice (například do úst, nosu nebo do hrdla)
 • jste měli nějakou pohlavně přenosnou chorobu

Možnost vyšetření zvažte v případech kdy:

 • často střídáte sexuální partnery
 • váš partner má nebo měl virový zánět jater
 • máte jakékoliv pochybnosti

 

Jaterní onemocnění na sebe může upozornit celou řadou různých příznaků. Některé z nich lze pozorovat od začátku onemocnění a při jeho mírném průběhu, jiné jsou známkou pokročilého onemocnění a již těžkého poškození jater.

Obecné příznaky

Některé příznaky nelze přesně zařadit. Mohou se projevit již při mírném postižení jater, ale mohou provázet i jejich velmi těžké poškození:

 

 • nepřirozeně žluté zbarvení kůže a očního bělma – žloutenka
  Odpovídá za ně vysoká hladina žlutého barviva – bilirubinu – v krvi. Bilirubin vzniká štěpením hemoglobinu ze starých a rozpadlých červených krvinek. Barvivo se normálně zpracovává a odstraňuje v játrech. Při jejich poškození se tělo nemůže bilirubinu zbavovat.
 • dlouhotrvající svědění celého těla
  Je to příznak způsobený hromaděním látek, které jsou zdravými játry normálně vylučovány do žluči.

Známky mírného poškození jaterních funkcí

 • tmavá moč
  Část z nahromaděného bilirubinu vylučují ledviny. Jeho vyšší koncentrace mění barvu moči.
 • šedě, žlutě nebo nepřirozeně světle zbarvená stolice
  Játra vylučují méně žluči, která způsobuje charakteristické zbarvení stolice. Pokud žluč ve stolici chybí, její barva je nepřirozeně světlá, šedá.
 • nevolnost, zvracení, nechutenství
  Odpovídají za ně hromadící se toxické odpadní látky, které nejsou játry odbourávány a vylučovány.
 • tlak v břiše
  Neurčité pocity tlaku v břiše mohou být způsobeny zvětšením jater a napnutím jejich vazivového pouzdra.
 • únava, ztráta životní energie
  Únava je mnohdy jediným problémem, který přivádí pacienta k lékaři. Jindy se může objevit až několik let po diagnóze jaterního onemocnění. Na jejím rozvoji se podílí řada faktorů. Mezi hlavní patří porucha funkce štítné žlázy a nedostatek červených krvinek (anemie). K únavě přispívá i porucha zpracování živin v postižených játrech.

Známky težkého poškození jaterních funkcí

 • zvracení krve, příměs krve ve stolici nebo černě zbarvená stolice
  V případě omezení průtoku krve játry může dojít ke krvácení do zažívacího traktu.
 • zvětšení břicha
  Onemocnění jater může způsobit nahromadění volné tekutiny v dutině břišní.
 • poruchy spánku, změna psychiky, ztráta vědomí
  Patří mezi příznaky rozvinutého poškození jater a selhávání jejich funkcí. Ve Vašem těle se hromadí toxické látky a narušují fungování Vašeho mozku.
 • neobvyklé změny váhy
  Podezřelé jsou velké a rychlé změny váhy. Zbystřete v případě, že jste bez zjevné příčiny shodili nebo přibrali za poslední dva měsíce více než 5 procent své váhy.

https://cms.nebesa.webnode.cz/