Bachova květová terapie

30.01.2011 17:52

 

 

Systém 38 Bachových květů je postaven na duševní bázi a pomáhá nám při zvládnutí a překlenutí různých neharmonických emocí nebo nálad mysli, jako jsou nedostatek důvěry, nejistota, žárlivost, strach, podrážděnost, zoufalství, vyčerpanos t, které především pocházejí z energetických blokád vedoucím k poruchám.

 

 

 

 

 

 

 

Kejklířka skvrnitá (Mimulus)

 

Specifické strachy, kt;eré může člověk pojmenovat, např. z nemoci, nehody, cestování, tmy, zvířat, atd. Ostýchavost, bázlivost; strach před světem.Přehnaná starostlivost a strach o druhé.

Červený kaštan (Red Chestnut)
Člověk se bojí, že se zblázní, že se neovládne nebo ztratí rozum. Zápasí se sebeovládáním.

Slíva třešňová (Cherry Plum)
Nevysvětlitelná, neurčitá ustrašenost, předtucha, tajná obava z nějakého hrozného neštěstí.

Topol-osika (Aspen)
Panická hrůza, krajně akutní stavy strachu.

Devaterník penízkovitý (Rock Rose)

 

NEJISTOTA

Habr (Hornbeam)
Beznaděj, zoufalství, pocit, že nic už nemá žádný smysl.

Hlodaš (Gorse)
Skeptický, pochybovačný, pesimistický, lehce ztrácející odvahu.

Hořec podzimní (Gentian)
Nerozhodný, těkavý, vnitřně nevyrovnaný. Názory a nálada se mění z jednoho okamžiku na druhý.

Chmerek roční (Scleranthus)
Člověk se dostal na životní křižovatku a neví, kterým směrem se vydat.

Sveřep větevnatý (Wild Oat)

 

PŘECITLIVĚLOST NA VLIVY OKOLÍ

Cesmín

 

Rožec (Cerato)
Nedůvěřuje svému vlastnímu úsudku při rozhodování. Hledá radu a potvrzení u druhých lidí.

Únava; mentální vyčerpání jako přechodný nebo déletrvající stav. Člověku chybí nadšení a odkládá to, co chtěl zvládnout.

  Pro lidi, kteří druhým rádi poroučejí. Od druhých očekávají a vyžadují poslušnost.

PŘEHNANÁ STAROST O DRUHÉ

 

Vinná réva (Vine)
Chtějí přesvědčit ostatní o nějaké pravdě. Příliš nadšení až podráždění.

Sporýš lékařský (Vervain)
Kritičtí, netolerují nedostatky druhých lidí a nedokáží odpouštět. Mohou být arogantní. Jsou přesvědčeni, že vždy mají pravdu a všichni ostatní se mýlí.

Buk lesní (Beech)
Ovládají a manipulují své milované. Očekávají z okolí plnou podporu a propadají sebelítosti, když není po jejich vůli. Mají silnou vůli a od ostatních očekávají, že se podřídí jejich hodnotám.

Čekanka obecná (Chicory)
Kladou na sebe vysoké nároky, nejsou přizpůsobiví, mají přísné a strnulé názory. Například přísně dodržují dietu, fyzická cvičení, atd. Rádi bývají příkladem pro druhé, ale usilují hlavně o vlastní zdokonalování.

Voda z léčivých pramenů (Rock Water)

 

 

ZTRÁTA NADĚJE, ZOUFALSTVÍ

 

Modřín (Larch)
Opora rodiny nebo pracovního kolektivu, mají smysl pro povinnost, svědomití, spolehliví. Přepracovávají se, ale únavu neberou na vědomí.

Dub (Oak)
Čistící esence na duševní i tělesné úrovni. Pro ty, kteří se stydí za svůj vzhled a mají k sobě odpor. Může se to projevovat jako potřeba přehnaného domácího pořádku, časté mytí rukou či puntičkářství. Používá se často při kožních problémech.

Plané jablko (Crab Apple)

Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem)
Následky po tělesných, duševních nebo duchovních šocích, přičemž nezáleží na tom, zda se staly před krátkou nebo dlouhou dobou, např. následky nehod, špatných zpráv, atd.
Vnitřní hněv, zatrpklost, sebelítost. Člověk si myslí, že je obětí osudu. Ptá se: “Proč se to muselo stát právě mně?”

Žlutá vrba (Willow)
Přechodný pocit, že člověk nezvládne svůj úkol. Přechodně ztrácí jinak dobrou sebedůvěru.

Jilm (Elm)
Vyčítání si, pocit viny, sklíčenost.

Skotská sosna (Pine)
Nejhlubší zoufalství. Člověk si myslí, že dosáhl hranice toho, co může snést, je “na dně” a neví, jak pokračovat. Akutní stav, ale snaží se ho skrýt před okolím.

Jedlý kaštan (Sweet Chestnut)

 

 

NEZÁJEM O SOUČASNÉ DĚNÍ KOLEM SEBE

 

Oliva (Olive)
Určité myšlenky krouží nezadržitelně hlavou, člověk se jich nemůže zbavit, vnitřní samomluva a dialogy. Je obtížné se během dne soustředit, v noci spát.

Koňský nebo bílý kaštan (White Chestnut)
Nezúčastněnost, apatie, rezignace. Ačkoli je jejich situace neuspokojivá, nedělají nic, aby ji změnili. Týká se to např. chronické nemoci, váznoucího manželství nebo neuspokojivého povolání.

Planá růže, šípková růže (Wild Rose)
Touha po minulosti, nostalgie; nežije v přítomnosti.

Zimolez kozí list (Honeysuckle)
Člověk dělá stále tytéž chyby, jelikož opravdu nezpracoval své zkušenosti a dostatečně se z nich nepoučil.

Poupě jírovce nebo koňského kaštanu (Chestnut Bud)
Denní snílek; myšlenkami neustále někde jinde; projevuje malou pozornost pro to, co se děje kolem něj. Potíže se soustředěním, špatná paměť, podrobnosti mu dělají problémy.

Bílá lesní réva, lidově Starcovy vousy (Clematis)
Období hluboké melancholie, která přichází stejně náhle jako odchází; aniž by se dala poznat jejich příčina.

Divoká hořčice (Mustard)

 

 

OSAMĚLOST

 

Skotský vřes (Heather)
Netrpěliví a nervózní. Jednají, myslí a mluví rychle, jsou schopní a výkonní, ale jsou podrážděni a frustrováni pomalými spolupracovníky či okolím.

Netýkavka žlázonosná (Impatiens)
Člověk nemůže najít kontakt s okolím. Je vnitřně rezervovaný, má pocit izolované převahy, dává přednost samotě. Může vypadat pyšně, pohrdavě a povýšeně.

Žebratka bahenní (Water Violet)
Směs pěti květů, používá se na zvládnutí akutních krizí, naléhavých situací nebo když člověka čeká nepříjemná situace: návštěva zubaře, zkoušky, operace... Nenahrazuje lékařskou odbornou pomoc, ale může zabránit různým komplikacím ještě před příchodem lékaře.

Krizová esence (First Aid Remedy)

 

Mluví pořád jen o sobě, nezabývají se ničím jiným než sebou, nechtějí být sami. Často hypochondři, nebo přehánějí své symptomy, dělají z komára velblouda.
Úplné vyčerpání, extrémní únava těla a ducha. Např. po dlouhé nemoci, intenzivním studiu, atd.
Očekávají neúspěch z nedostatku sebevědomí, komplexy méněcennosti. Nechtějí se ani o cokoli pokusit, protože jsou přesvědčeni, že to nezvládnou.

Strach

Smyslem použití Bachových esencí je obnovení přirozených obranných a léčebných funkcí těla, možnost sebepoznání, upevnění osobnosti, duševní očisty a síly. Esence mohou dobře posloužit i jako prevence proti tělesným nemocem i jako podpora klasické medicíny.


https://cms.nebesa.webnode.cz/