Vše o potřebách seniorů

 

Co dělat, když nemocný projevuje nevraživost?

Péče o nevraživě naladěného člověka může lehce způsobit stres. Takový člověk bude vždy nespokojený s tím, co děláte, ať se budete snažit jakkoliv.

Mějte na paměti, že jeho nevraživost je způsobena nespokojeností se sebou samým a s celkovou situací, a s vámi ve skutečnosti nesouvisí. Výbuchy nevraživosti jsou normální reakcí na stres, ale komplikují komunikaci.

Nevraživost se může projevit nepřímo. Pokud se člověku něco nelíbí, nemusí nic říkat přímo, ale stane se nepřívětivým, začne vás obviňovat a odmítat vaši pomoc, přestane se řídit pokyny a bude všechno dělat na truc.

Je důležité, abyste se mu nezačali vyhýbat. Ano, odmítá vaši pomoc a odstrkuje své blízké. Ale potřebuje je. Musíte chápat, že jeho nevraživost je projevem bezmoci. Nevraživost je způsobena vysokým vnitřním napětím. Komunikace a logické myšlení jsou omezené, vnímání a chápání jsou egocentrické. Pokud nevraživě naladěnému člověku odpovíte nevraživě a podrážděně, jeho nevraživost a podráždění se jen zesílí.

Věnujte pozornost!

 • Ošetřovaný potřebuje, aby jej někdo vyslechl, potřebuje dát průchod své nevraživosti.
 • Nemusíte činit morální nátlak, ale ani nemusíte se vším souhlasit.
 • Udržujte klid, dávejte jasné pokyny. Dál si dělejte své věcí, dokud se ošetřovaný neuklidní.
 • Snažte se vyhnout opozici.
 • Starejte se o uspokojení jeho fyzických a emocionálních potřeb.
 • Příčinou nevraživosti mohou být neuspokojené potřeby. Přitom si to ani sám ošetřovaný vždy neuvědomuje.
 • Mějte na paměti, že emocionální člověk ne vždy slyší podrobnosti a ne vždy úplně chápe podstatu toho, co bylo řečeno.

Abyste situaci udrželi pod kontrolou:

 • Snažte se ošetřovaného vyslechnout. Nezačínejte se hned bránit a apelovat na jeho svědomí.
 • Zeptejte se jej, co není v pořádku a proč vás obviňuje. Vyjasněte si, v čem je problém.
 • Ve většině případů nespočívá příčina nevraživosti ve vás, ale v něčem jiném. Zpravidla je touto příčinou bezmocnost a deprese nemocného člověka.
 • Dejte mu možnost popsat to, čím byla nevraživost způsobena.
 • Znovu se ptejte a vyjasňujte, co říká, aby vás jenom neobviňoval, ale uváděl fakta a formuloval své požadavky. Pokud říká, že se o něj nikdo nestará, zeptejte se jej, co chce a jak si představuje starost lidí kolem sebe.
 • Pokud dáte najevo svou obavu, potom můžete navázat kontakt a ošetřovaný se uklidní.
 • Mějte na paměti, že si musíte dávat pozor na své pocity, protože nevraživost vyvolává odvetnou nevraživost. A může ji potlačit pouze váš vyrovnaný, klidný postoj.

Abyste se ovládli:

 • Mějte sebe a své myšlenky pod kontrolou.
 • Kontrolujte svá gesta, musejí být neuspěchaná a plynulá.
 • Mluvte příjemným a jistým hlasem.

Na vaší reakci závisí, jestli se ošetřovaný uklidní, nebo jestli vy vstoupíte do opozice, jestli se jeho nevraživost oslabí, nebo zesílí. Pokud se vám podaří zachovat klid, necháte ho vymluvit a „vypustit páru“, možná vás také bude schopen vyslechnout. Pokud k němu máte nějaké požadavky, řekněte svůj názor s klidnou jistotou a nevzdávejte ho.

Co dělat, když nemocný trpí poruchami spánku?

Spolu se stárnutím organismu jsou stále četnější i poruchy spánku. Jejich příčiny mohou souviset s normálními fyziologickými změnami (prvotní poruchy spánku) nebo chorobami. Výzkumy ukazují, že starší lidé usínají hůř než mladí. Když se v noci probouzejí, stále častěji se uchylují k užívání uspávacích prostředků. Normální rytmus spánku a bdění se posouvá, ve dne se lidé cítí příliš unaveni a ráno se probouzí příliš brzy. Spánek často narušují fyzické nemoci, které vyvolávají bolest nebo nevolnost. Tento stav může být podmíněn chorobami trávicího traktu, dýchacích cest, srdce a nervové soustavy. Nemoci doprovázené bolestmi, jako artritida a rakovina, brání spánku, pokud není bolest zmírňována utišujícími prostředky. Stejně rozšířenou příčinou poruchy spánku u starších lidí jsou změny psychiky. Nejvíc spánku brání deprese, která způsobuje jak problémy s usínáním, tak časné probouzení.

Prováděné výzkumy ukázaly těsnou spojitost mezi spánkem a depresí. Poruchy spánku a časté noční buzení mohou být vyvolány také pocitem neklidu. Kromě toho krátkodobé poruchy spánku u starších lidí mohou souviset se změnou prostředí, protože s věkem organismus ztrácí schopnost přizpůsobivosti (vadí hluk, jiná teplota v místnosti atd.). Velmi často jsou poruchy spánku spojeny s užíváním léků.

Doporučení

 • Stanovte ošetřovanému režim ukládání k spánku a probouzení.
 • Před uložením k spánku mu najděte uklidňující činnost (ať si poslechne rádio, vykládá pasiáns, přečte nenáročnou literaturu).
 • Vymyslete mu na den aktivní povinnosti a jednoduché úlohy.
 • Vylučte nebo snižte spotřebu produktů obsahujících kofein, alkohol a nikotin.
 • Dbejte na to, aby ošetřovaný používal postel pouze ke spánku (pokud nejde o ležícího pacienta).
 • Postarejte se o bezpečné a příjemné osvětlení, vhodnou teplotu, ticho a klid.
 • Vyzkoušejte techniku uvolnění.
 • Pokud ošetřovaný neusne během 10–15 minut, je lépe vstát z postele a začít dělat něco uklidňujícího.
 • Před uložením k spánku se vyhněte příjmu stimulujících léků.
 • Vyvarujte se spánku přes den nebo jej omezte na 30 minut.
 • Podle možnosti se vyhněte uspávacím preparátům.
 • Omezte příjem tekutin ve večerních hodinách.

Medikamentózní léčení poruch spánku je pro starší lidi nezbytné pouze v tom případě, když nic z výše uvedeného nepomáhá. Pokud ošetřovaný užívá léčivé přípravky, počítejte s jejich negativními účinky – zhoršení paměti a schopnosti postarat se sám o sebe. U staršího člověka je důležité nenechávat bez pozornosti projevy psychických změn, protože markantní příznaky onemocnění snižují kvalitu života ošetřovaného i ošetřovatele. Hodně těchto změn je možné zmírnit léky, přitom léčení je vždy nejefektivnější v počátečním stadiu nemoci.

 

Nekontrolovaný únik moči

Únik moči (lékařský termín inkontinence) je mimovolné, člověkem samotným nekontrolované vylučování moči nebo stolice.

Zpravidla k němu dochází na nejnevhodnějším místě a v nejnevhodnějším čase.

Inkontinence vždy způsobuje problémy osobní hygieny: protékání moči na spodní a ložní prádlo, zápach, podráždění pokožky. Kvůli tomu dochází u člověka stále častěji k rozmrzelosti, ke ztrátě chuti vycházet z domu, stýkat se s blízkými a známými. Často je právě inkontinence hlavní příčinou, kvůli níž je člověk v pokročilém věku nebo invalida umístěn do domova důchodců.

Pokud se použijí moderní prostředky hygienické péče a provedou se odpovídající změny v organizaci domácí péče, veškerá taková potřeba odpadá. Nemocnému nebo člověku v pokročilém věku je možné zajistit dobrou náladu a dobrý subjektivní stav a příjemné pobývání v prostředí v blízkosti svých rodinných příslušníků, na které je zvyklý. Kromě toho se zlepšuje emocionální stav a kvalita života.

Typy inkontinence

Stresová inkontinence

V tomto případě dochází k močení při jakékoliv fyzické zátěži nebo ve chvíli fyzického napětí. V závislosti na stupni inkontinence se může množství najednou vyloučené moči měnit od několika kapek do úplného vyprázdnění močového měchýře.

Urgentní inkontinence

Urgentní inkontinence – mimovolné vyloučení moči při náhlém silném nutkání močit – je komplikací hyperaktivity močového měchýře. Toto onemocnění velmi často vzniká u žen v pokročilém věku a vyskytuje se také u mnohých onemocnění: zánětu a nádoru močového měchýře, onemocnění prostaty u mužů, neurologických problémů a také během pooperačního období atd.

Inkontinence z přeplnění močového měchýře

Inkontinence z přeplnění vzniká v situacích, kdy je močová trubice blokována, a z toho důvodu je narušen volný odtok moči. Nahromaděná moč natolik roztahuje svalový svěrač, uzavírající močový měchýř, že dochází k jejímu odtoku. Takový typ inkontinence vzniká nejčastěji jako komplikace chronického zadržování moči následkem benigní hyperplazie prostaty (adenomu) u mužů nebo při neurologických onemocněních. Taková inkontinence se také nazývá paradoxální ischurie a nejčastěji k ní dochází v noci.

Co dělat, když ošetřovaný trpí inkontinencí?

V takovém případě jsou potřebné znalosti a jisté dovednosti, především pokud je nemoc dlouhodobá a vyžaduje pečlivou hygienickou péči. Zde přichází na pomoc použití jednorázových hygienických produktů, například plen pro dospělé a absorpčního prádla – absorpčních prostěradel.

Výrobky, které vybíráte, musejí mít vhodný anatomický tvar, musejí být lehké a snadno použitelné, musejí obsahovat minimum materiálu na zakryté části pokožky.

Pro člověka, který je nucen používat den co den plenu, to je velmi důležité. Samozřejmě, pleny nejsou léky a je možné se snažit na nich ušetřit, ale reálná hodnota pleny v konečném důsledku závisí na všech jejích vlastnostech, to znamená na kvalitě. Frekvenci výměny pleny určuje nejen tloušťka absorpční vrstvy. Výměna výrobku je nutná proto, že existuje riziko prosáknutí a dlouhodobého působení vlhkosti na pokožku. To zase může vést k vážným komplikacím – infikovaným proleženinám.

 

 

Kdy nastal čas k ukončení péče

Poskytování péče představuje velmi stresovou situaci. Stres buď vyvolává nebo zhoršuje 70 - 90% všech zdravotních obtíží, včetně tenze a migrény, vysokého krevního tlaku, průduškového astmatu, žaludeční neurózy, střevních obtíží a chronických bolestí v kříži. Existují výzkumné doklady o tom, že stres se podílí na vnímavosti člověka vůči srdečním chorobám, mozkové mrtvici a rakovině.

Stres hraje svou roli při psychických poruchách a chorobách, např. při úzkostných reakcích, depresích a fobiích, při nízké pracovní výkonnosti, zneužívání léků a alkoholu, nespavosti a projevech nečekaného násilí. Pokud trpíte některou z uvedených obtíží, je mimořádně důležité, abyste si osvojili a používali postupy ke snížení stresu , požádali o pomoc některého profesionála z oblasti péče o staré lidi, nebo dospěli k rozhodnutí, že pro blaho Vaše i Vašeho svěřence nastal "čas ukončit poskytování péče" a zvolit jiný vhodný způsob péče o Vašeho blízkého.

Zde jsou některé příznaky, které by Vám mohly pomoci zjistit, že jste dospěli na rozcestí - zda hledat profesionální pomoc, použít účinnějších metod ke snížení stresu nebo skončit s poskytováním péče:

 • Trvale se na Vašeho svěřence utrháváte pro maličkosti
 • Jste trvale podrážděni
 • Jen zřídka se zasmějete
 • Cítíte se trvale unaveni nebo v tenzi
 • Trpíte nespavostí, nemůžete celé hodiny usnout, spíte celou noc neklidně
 • Dupete nebo křičíte, míváte záchvaty pláče, často se rozzuříte
 • Ztrácíte vztah, cit nebo dobrou vůli k Vašemu svěřenci
 • Odpíráte mu jídlo, koupel, změnu způsobu oblékání atd.
 • Trvale ho obviňujete z toho, že díky němu jste se ocitli v této situaci jako jeho izolovaný pečovatel
 • Odmítáte vycházet z domu, třebas i jen na procházku, protože: "On/ona mne přece potřebuje"!
 • Odmítáte vynakládat peníze za zboží nebo služby, které Váš svěřenec potřebuje, protože stejně brzy zemře a bylo by to mrhání penězi!

Ačkoli uvedené postoje - každý sám o sobě jednotlivě - nejsou nijak výjimečné projevy, které každý pečovatel občas pocítí, ve svém souhrnu představují obraz "vyhořelého pečovatele". Léčení tohoto stavu je jednoduché – požádat o pomoc a zanechat na delší dobu poskytování péče.

Nikdo nemůže navždy setrvat ve funkci pečovatele. Toto povolání je příliš namáhavé a stresující. Okamžik, kdy už nebudete moci dále, se přiblížil, až řeknete: "Pokud prohlásím, že toto je moje hranice, nejsem již schopen/a pečovatelskou práci dále vykonávat". Buďte k sobě upřímní, a pokud této hranice bylo dosaženo, zastavte se! Pátrejte po alternativách, vyžádejte si pomoc od kvalifikovaných profesionálů a zůstaňte klidní, protože jste učinili správnou věc!

Výběr ústavní péče

Při rozhodování vyhledat alternativní způsob života pro Vašeho blízkého, se budete muset nejprve poradit se svým lékařem. Ten se může stát Vaším nejlepším spojencem, protože většina ústavních zařízení vyžaduje úplné lékařské vyšetření a lékař může určit úroveň péče, kterou Váš svěřenec potřebuje. To je důležité z hlediska stanovení, jaký typ ústavního zařízení budete hledat.

Je ideální, jestliže Vy i Váš svěřenec si můžete zařízení ústavní péče prohlédnout ještě před rozhodnutím. Je velkou výhodou, když příjemce péče ústavní zařízení již zná z předešlého krátkodobého pobytu.

Před prohlídkou ústavu a ještě i při ní máte příležitost dále prodiskutovat svoje pocity před tím, než se rozhodnete. Protože během návštěvy musíte učinit mnoho věcí, bude pro Vás prohlídka méně stresující a následné rozhodování snazší, když svoje myšlenky předem uspořádáte, sepíšete otázky, které chcete položit, vezmete si tento seznam s sebou a budete si dělat poznámky v průběhu prohlídky a rozhovoru s různými lidmi.

Dále uvádíme některá témata, které byste si měli při první návštěvě vyjasnit, abyste svému svěřenci zajistili kvalitní péči:

 • Pečlivě si prohlédněte budovu i pozemek
 • Vyžádejte si provozní řád zařízení
 • Pohovořte s několika obyvateli ústavního zařízení
 • Pohovořte se správcem zařízení, který zajišťuje každodenní provoz
 • Pohovořte s několika členy personálu
 • Vyžádejte si vzor smlouvy o přijetí obyvatele do ústavu

https://cms.nebesa.webnode.cz/