DEKUBITY

 

PROLEŽENINY = DECUBITY
- je to místní buněčné poškození tkáně (pokožky, škáry, podkožního vaziva, svalu, případně sliznice a podslizničního vaziva) různě velkého rozsahu
- vznikají na těch částech těla, které přímo přisedají na podložku (lopatky, sakrální oblast)
- vázne kapilární cirkulace => ischemické tkáně => zarudnutí => bula => nekrózy
- bílé, různě hluboké => demarkace - uvolňují se (odlišují se od tkání) => hnisání a přestup infekce do okolí => septický stav, tzv. dekubitární sepse
KLASIFIKACE DEKUBITŮ - podle Torrance (torens)
I. stupeň (stadium) - hyperémie (= překrvení, pasivní hyperémie - ztížený odtok krve)
- zčervenání (erytém) kůže - pokud místo zčervenání stlačíme prsty, objeví se v tomto místě viditelné zblednutí kůže (není porušena mikrocirkulace krve)
- kůže je celistvá
II. stupeň - trvalá hyperemie
- po stlačení prsty zčervenání přetrvává
- porušení celistvosti kůže (možnost zvředovatění kůže)
III. stupeň - zvředovatění postupuje přes škáru
- postižení postupuje až k hranici subkutánní fascie
IV. stupeň - vřed se rozšiřuje do subcutánní fascie
- hluboké fascie nejsou zasaženy
- tendence šířit se hlouběji
- svalová hmota v místě defektu je oteklá a rudá
V. stupeň - infekční nekróza postupuje do spodní fascie
- rychlá destrukce svalů do šířky i hloubky

HOJENÍ RAN

1, hojení ran za sucha
- užití suchých obvazových materiálů (gáza..)
- ustupuje se od tohoto
- krytí přischne k ráně => bolest a poranění při výměně krytí
2, hojení rány ve vlhkém prostředí
- tkáň bezprostředně pod poraněním zůstává vlhká a přístupná O2
- buňky zůstávají živé a okraj nově se tvořícího epitelu může rovnou po takovém povrchu postupovat a regenerovat v krátkém čase
- ve vlhkém prostředí mohou utvořené epidermální buňky velmi dobře a snadno migrovat po vlhkém povrchu
- v suchém prostředí v migraci překáží strup a tím dochází k dehydrataci a zániku buněk => v suchém prostředí trvá hojení déle
požadavky na ideální obvaz:
· netoxický, nedráždivý
· cenově dostupný
· omezující ztrátu tělních tekutin
· odvádět nadměrný exudát a odvádět toxické produkty rány
· umožňovat výměnu plynů
· chránit ránu před infekcí

CHIRURGICKÁ LÉČBA DEKUBITŮ

- buly se prostříhávají, aplikují se protizánětlivé masti se sterilním krytím
=> nekrózy => nekrektomie
a, chirurgická
b, enzymatická - masti, pasty (Dermazin, Flamigel)
- po odstranění nekróz => epitelizační masti
- opakované převazy, nebo řešíme chirurgicky => plastika - musculocutánní lalok - přesun
- podmínkou je, že stěr z decubitu musí být sterilní
prevence:
· pravidelné polohování á 2 hod
· vhodná úprava lůžka
· do lůžka nezastýláme zbytečně neprodyšné materiály (šetřící prádlo) - NE gumové podložky (prádlo zcela neochrání a při pohybu způsobují mechanický tlak)
· užívání antidekubitních pomůcek - věnečky pod paty, dekuba, vodní matrace - rozptyluje tlak, ale nevýhodou je obtížná manipulace s nemocným
· vhodné lůžko k polohování, vhodná matrace (jednodílná, výška nejméně 20 - 30 cm)
- když nemocný je v polosedu na tvrdé matraci (tendence ke sjíždění) => pohyb v lůžku vede k pohybu vrstev kůže a svaloviny => traumatizace a zúžení cév => ischemizace tkáně (ohrožena hlavně genitální a sakrální oblast)
· vhodná manipulace s nemocným - nepotahovat nemocného na lůžku (u starších lidí je kůže suchá se sníženou poddajností => při nesprávné manipulaci dojde k postižení svalových vláken a podkožní tkáně a následné poruše mikrocirkulace krve)
· péče o kůži - kvalitní hygiena a péče o kůži
· u inkontinentních pacientů zajistit co nejrychlejší hygienu znečištěné kůže (moč i stolice vedou k maceraci pokožky) => léčba inkontinence
· kvalitní výživa - úprava stravy dle BMI, dostatek bílkovin, vitamínů (hlavně vitamin C) a minerálů (hlavně železa a zinku)
· dostatečná hydratace klienta (sledovat příjem a výdej tekutin, hustotu moči)
· rehabilitace a pohyb - dle možností

https://cms.nebesa.webnode.cz/